Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finlands och Saudiarabiens ekonomiska kommission sammanträdde i Helsingfors

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2017 11.00
Pressmeddelande

Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finland och Saudiarabien sammanträdde den 22–23 maj 2017 i Helsingfors. Under mötet fördes breda diskussioner om utvecklingen av handelsförbindelserna mellan länderna. Utöver utbildningssamarbete, hälsobranschen och välfärd, som under de senaste åren varit mycket uppe på agendan, diskuterades även energi och energieffektivitet, gruvdrift och geologi, transport- och kommunikationssektorn, miljöfrågor och bioekonomi, livsmedels- och lantbrukssektorn samt arbetskraftspolitik och turism.

Ordförande för mötet var understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet och vice minister Abdulrahman Al-Harbi från Saudiarabiens handels- och investeringsministerium.

I en gemensam mötesresolution konstaterade Finland och Saudiarabien att de bilaterala handels- och investeringsförbindelserna och ekonomiska förbindelserna bör stärkas. Båda parterna understryker att den gemensamma ekonomiska kommissionen fungerar som en plattform för nätverkande, initiativ till samarbete och projekt mellan ländernas myndigheter, företag och organisationer.

– Finland och Saudiarabien har styrkor som kompletterar varandra. Detta öppnar nya möjligheter till affärsverksamhet mellan länderna för såväl stora som mindre företag. Vi har förbundit oss att vidareutveckla vårt partnerskap och främja bilaterala handelsförbindelser och investeringar, betonar Peltonen.

– Vi tror att Finland som en av världens mest öppna och konkurrenskraftiga ekonomier har mycket att erbjuda utländska investerare. Vi skulle gärna se mer investeringar från Saudiarabien i Finland, säger Peltonen.

Båda parterna uppmanar sektorsansvariga ministerier, offentliga organisationer samt företag att utveckla direkta kontakter och närmare utreda möjligheter till samarbete som intresserar båda parterna inom de fokusområden som diskuterades i Helsingfors. Resultaten dokumenteras i en gemensam handlingsplan, och avsikten är att det var sjätte månad ska rapporteras om hur samarbetet har framskridit. Den ekonomiska samarbetskommissionen håller sitt nästa möte 2018 i Saudiarabien.

Under sitt besök i Helsingfors den 22–23 maj träffade vice minister Abdulrahman Al-Harbi även utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen. Al-Harbi och hans delegation bekantade sig också med Wärtsiläs, Fortums och Helens energikunnande.

Ytterligare upplysningar:

Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 626 63

Tillbaka till toppen