Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ansökan om statsunderstöd för att främja Talent Hub-verksamhet inleds

Arbets- och näringsministeriet 10.1.2020 15.54
Pressmeddelande

Ansökan om statsunderstöd för att främja städernas Talent Hub-verksamhet enligt åtgärdsprogrammet Talent Boost inleds 10.1.2020. I budgetpropositionen för 2020 har det skrivits in 1 miljon euro för främjandet av Talent Hub-verksamhet.

Understödet kan beviljas kommuner där det bor minst 15 000 invånare med ett främmande språk som modersmål.

Med statsunderstöd stöds utvecklandet av Talent Hub-nätverkets tjänster, dvs. samarbetsmodellerna genom vilka det skapas tydliga servicestigar över organisationsgränserna för att locka, rekrytera, etablera och integrera internationella experter samt för att utveckla företagens möjligheter att få kontakt med internationella experter. Talent Hub-verksamheten syftar till att stärka samarbetet mellan högskolor, företag och andra arbetsgivare för att främja internationella studerandes och forskares arbetslivskontakter och sysselsättning.

Åtgärdsprogrammet Talent Boost är ett förvaltningsövergripande program för invandring av experter, arbetstagare, studerande och forskare. I programmet ligger fokus dels på sådana experter som är väsentliga med tanke på företagens tillväxt och internationalisering samt spets- och tillväxtbranscherna inom forskning, utveckling och innovationer, dels på branscher där det råder brist på arbetskraft. Målet med programmet är att lyfta upp Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer till en ny nivå. Programmet stöder regeringens mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent.

Ytterligare upplysningar:
Laura Lindeman, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 408 9932
Kari Kainulainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 578 9614

Tillbaka till toppen