Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

År 2016 skapades 252 000 nya jobb – rekryteringsproblem förekom trots det

Arbets- och näringsministeriet
5.9.2017 9.00
Pressmeddelande

År 2016 skapades 252 000 nya jobb. Cirka 47 procent av alla rekryteringar skedde till följd av att ett nytt jobb hade uppkommit. Totalt sett ökade antalet sysselsätta endast med 11 000 personer, men det uppkom 26 000 fler nya jobb än år 2015.

I arbets- och näringsministeriets analys studeras de nya jobben. Nya jobb skapas när rekryteringen inte beror på personalomsättning eller ersättande av den arbetskraft som lämnat arbetslivet. Helt nya jobb skapas särskilt inom företagssektorn, medan rekryteringen inom den offentliga sektorn har sin tyngdpunkt på ersättandet av dem som byter jobb eller dem som lämnar arbetslivet. Analysen baserar sig huvudsakligen på materialet från de arbetsgivarintervjuer som Statistikcentralen utfört på uppdrag av ministeriet.

I analysen studeras separat skapandet av jobb inom sådana sektorer som är viktiga ur näringspolitisk synvinkel såsom bioekonomin, gruv- och brytningsbranschen, energisektorn samt social- och hälsovården. Bioekonomin svarade för 6,6 procent av den totala rekryteringen av arbetskraft.  Bioekonomin är också en betydande skapare av nya jobb, vilket delvis beror på att sektorerna inom den har säsongs- eller projektartade arbeten. Inom energisektorn, som delvis ingår i bioekonomin, skapas som helhet betraktat relativt många nya jobb. Inom gruv- och brytningsbranschen skapas endast få nya jobb. Inom social- och hälsovården sker rekrytering i stor omfattning, men relativt få nya jobb uppstår.

Uppkomsten av nya jobb hade ett klart samband med tillväxtorienterade företag där personalantalet dessutom varierade, men uppkomsten av nya jobb hade också samband med rekryteringen av personer för fast anställning, anlitandet av personal som rekryterats i utlandet samt anställningen av studerande och skolungdomar.

Rekryteringsproblem förekom, men största delen kunde lösas

Av arbetsgivarintervjuerna framkom det att rekryteringsproblem var allmänna, men största delen av rekryteringsproblemen kunde lösas och de lediga platserna kunde tillsättas. På grund av bristen på arbetskraft uppkom dock inte cirka 11 000 nya jobb. Rekryteringsproblemen var relativt sett allmännare när man sökte personal för fast anställning i nya jobb än när man sökte personal för visstidsanställning.

I analysen studeras rekryteringen av personal och skapandet av nya jobb, vilka tillsammans med förlusten av arbetsplatser bildar den övergripande förändringen i sysselsättningen. I analysen studeras inte jobb som försvinner.

Analys: Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2016? ANM-analyser 81/2017. (På finska)

Ytterligare upplysningar:
forskningsdirektör Heikki Räisänen, ANM, tfn 029 50 47118
specialplanerare Tallamaria Maunu, ANM, tfn 029 50 47193

Tillbaka till toppen