Hyppää sisältöön

Vuonna 2016 syntyi 252 000 uutta työpaikkaa – rekrytointiongelmia kuitenkin esiintyi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2017 9.00
Tiedote

Uusia työpaikkoja syntyi 252 000 vuonna 2016. Noin 47 prosenttia kaikista rekrytoinneista johtui uuden työpaikan luomisesta. Kokonaisuudessaan työllisyys kasvoi vain 11 000 henkilöllä, mutta uusia työpaikkoja syntyi 26 000 enemmän kuin vuonna 2015.

Työ- ja elinkeinoministeriön analyysissa tarkastellaan uusia työpaikkoja. Uusia työpaikkoja syntyy silloin, kun rekrytointi ei johdu vaihtuvuudesta tai poistuman korvaamisesta. Kokonaan uusia työpaikkoja syntyy etenkin yrityssektorille, kun julkisella sektorilla rekrytointi painottuu vaihtuvuuden ja poistuman korvaamiseen. Analyysi perustuu pääosin Tilastokeskuksen ministeriölle tuottaman Työnantajahaastattelun aineistoon.

Analyysissa tarkastellaan erikseen elinkeinopolitiikan kannalta tärkeiden biotalouden, kaivos- ja louhinta-alan ja energiasektorin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen luontia. Biotalous edusti 6,6 prosenttia kaikesta työvoiman hankinnasta.  Biotalous oli myös merkittävä uusien työpaikkojen luoja, mikä johtuu osittain siihen kuuluvien toimialojen kausi- tai projektiluontoisuudesta. Energiasektorilla, joka sisältyy osittain biotalouteen, kokonaisuudessaan syntyy melko runsaasti uusia työpaikkoja. Kaivos- ja louhinta-alalla uusia työpaikkoja syntyy vain vähän. Sosiaali- ja terveydenhuollossa rekrytointia on paljon, mutta uusia työpaikkoja luodaan varsin vähän.

Uusien työpaikkojen synty liittyi selvästi kasvuhakuisiin yrityksiin, joissa henkilöstömäärä lisäksi vaihteli. Myös vakinaisten henkilöiden rekrytointi, ulkomailta hankitun henkilöstön käyttö sekä opiskelijoiden ja koululaisten palkkaaminen liittyivät uusien työpaikkojen syntyyn.

Rekrytointiongelmia esiintyi, mutta valtaosa ratkesi

Työnantajahaastatteluista ilmeni, että rekrytointiongelmien esiintyminen oli yleistä, mutta valtaosa rekrytointiongelmista ratkesi ja avoin paikka saatiin täytettyä. Kuitenkin noin 11 000 uutta työpaikkaa jäi syntymättä työvoimapulan vuoksi. Rekrytointiongelmia esiintyi vakituisen henkilön haussa uuteen työpaikkaan suhteessa enemmän kuin määräaikaisen.

Analyysissa tarkastellaan rekrytointia ja uusien työpaikkojen syntyä, joka yhdessä työpaikkojen tuhoutumisen kanssa muodostaa työllisyyden kokonaismuutoksen. Analyysissa ei tarkastella työpaikkojen poistumaa.

Analyysi: Minne uudet työpaikat syntyivät vuonna 2016? TEM-analyyseja 81/2017.

Lisätiedot:
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 029 50 47118
erikoissuunnittelija Tallamaria Maunu, TEM, puh. 029 50 47193

 
Sivun alkuun