Blogg

Inlägg med taggen elinkeinot .

EU:s inre marknad hjälper oss att återhämta oss från coronakrisen

Coronakrisen har visat vilken betydelse EU:s inre marknad har för medborgare och företag. En fungerande inre marknad behövs också för den ekonomiska...

Finns det fortfarande sommarjobb?

Exceptionella tider är exceptionella också i fråga om sommarjobb. Medan arbetsgivarna ännu i början av året anmälde sommarjobb till den offentliga...

Näringsminister Mika Lintilä: Företagare ges stöd i en svår situation

Vi arbetar till förmån för de finländska företag som lider av svårigheter till följd av coronaviruset.

Produktivitetstillväxten bör lyftas upp som ett av samhällspolitikens viktigaste mål

Tillväxten inom produktiviteten och ekonomin bör lyftas upp bland de viktigaste målen inom samhällspolitiken. I sin rapport Teknik, investeringar,...

En ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande – mot en bättre fungerande inre marknad

EU:s nya förordning om ömsesidigt erkännande börjar tillämpas i april 2020. Syftet med den är att förbättra den fria rörligheten för varor på EU:s inre...