Blogg

Inlägg med taggen eu .

En reform av marknadskontrollen förbättrar företagens och konsumenternas verksamhetsmiljö 

Den första vågens dyningar som gäller reformen av marknadskontrollen befinner sig redan nära stranden när regeringen den 5 oktober 2020 överlämnade en...

EU:s inre marknad hjälper oss att återhämta oss från coronakrisen

Coronakrisen har visat vilken betydelse EU:s inre marknad har för medborgare och företag. En fungerande inre marknad behövs också för den ekonomiska...

En ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande – mot en bättre fungerande inre marknad

EU:s nya förordning om ömsesidigt erkännande börjar tillämpas i april 2020. Syftet med den är att förbättra den fria rörligheten för varor på EU:s inre...

Försäljarna mitt i förändringen – EFG-projektet inom handeln uppnådde sitt mål

Resultaten av det tvååriga projektet inom handeln som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) delfinansierade är smickrande: hela 85...

EU – varför gick vi med i den, och var det värt besväret?

Finlands geografiska läge i periferin bakom Östersjön är uttryckt i dagens termer utmanande med tanke på säkerhetspolitiken, i synnerhet när det är stormigt...

Skulle livet vara bättre om vi inte var med på EU:s inre marknad?

”Vad dålig världen har blivit.” ”EU bestämmer om onödiga saker igen.” Det är lätt att slänga ur sig kritiserande kommentarer. Det är lätt att skylla allt...