Innehåll med tagg kokeilut .

Statistiska uppgifter om kommunförsök med sysselsättning kan följas i informationsportalen

4.5.2021 17.01
ANM
#sysselsättningsförsök
Arbets- och näringsministeriet följer hur kommunförsöken med sysselsättning framskrider på många olika sätt och man vill också öppet erbjuda medborgarna, medierna och beslutsfattarna information. De första uppföljningsuppgifterna om försöken finns tillgängliga i informationsportalen på ministeriets webbplats den 4 maj.

Arbets- och näringsministeriet och Sitra:
Nytt försök ska sysselsätta tusentals invandrare

29.6.2016 10.15
ANM
Arbets- och näringsministeriet och Sitra har som mål att utbilda och sysselsätta minst 2 000 invandrare under de tre närmaste åren. Avsikten är att projektet, som finansieras med privat kapital och är resultatbaserat, inleds i september.

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024 – ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för beredningen

1.9.2021 8.45
ANM
#ANtjänsterna2024
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att gå vidare med beredningen av en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Tjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde vid sitt möte den 31 augusti 2021 principer som gäller arbetskraftsunderlaget i kommunerna, samverkan mellan kommunerna och överföringen av personal.

I kommunförsöken med sysselsättning kombineras statens och kommunernas resurser för att främja sysselsättningen – försöken inleds i mars 2021

30.12.2020 14.57
ANM
Kommunförsöken med sysselsättning inleds den 1 mars 2021. I kommunförsöken överförs vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna för försökstiden. I försöken eftersträvas en starkare verkningsfullhet genom att statens och kommunernas resurser, kompetens och tjänster samordnas. I sysselsättningsförsöken deltar 25 kommunförsöksområden och 118 kommuner eller städer.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna