Blogg

Inlägg med taggen koronavirukset .

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

Under coronaviruspandemin ska man sörja för både beredskapen att vårda patienter och personalens ork

På grund av coronaviruspandemin har Finland befunnit sig under undantagsförhållanden från och med den 16 mars 2020. För att upprätthålla hälso- och...

EU:s inre marknad hjälper oss att återhämta oss från coronakrisen

Coronakrisen har visat vilken betydelse EU:s inre marknad har för medborgare och företag. En fungerande inre marknad behövs också för den ekonomiska...

Åtgärderna inom den ekonomiska politiken måste övervägas omsorgsfullt

I dag offentliggjordes en rapport om Finlands ekonomiska strategi för hur man ska klara av coronakrisen. Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp under...

Näringsminister Mika Lintilä: Företagare ges stöd i en svår situation

Vi arbetar till förmån för de finländska företag som lider av svårigheter till följd av coronaviruset.

Arbetsminister Tuula Haatainen: Dagligvaruförsörjningen fungerar utan störningar

Jag har diskuterat med tjänstemannaledningen på arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen om dagligvaruförsörjningen i Finland....