Blogg

Inlägg med taggen palvelut .

Kommunförsöken är en möjlighet att lära sig av samarbete och samutveckling

De pågående kommunförsöken är det första steget på vägen där kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster stärks i enlighet med målen för...

Stöd till Finnairs personal

Nyheterna i dag om Finnairs planer på att minska antalet arbetsplatser med cirka 1 000 chockerade. Det minskade resandet i och med coronaviruspandemin har...

EU:s inre marknad hjälper oss att återhämta oss från coronakrisen

Coronakrisen har visat vilken betydelse EU:s inre marknad har för medborgare och företag. En fungerande inre marknad behövs också för den ekonomiska...

Propositioner som förfaller och arbete som går till spillo?

Det gick alltså så som det viskats om inofficiellt redan under flera månader: grundlagsutskottet konstaterade officiellt i sitt utlåtande förra fredagen att...

Arbetslösa uppskattar de periodiska intervjuerna

Det bestämdes vid budgetförhandlingarna hösten 2016 att alla arbetslösa ska delta i intervjuer hos arbets- och näringsbyrån med tre månaders mellanrum....

Arbets- och näringstjänsterna hjälper företag hitta kunniga arbetstagare

I och med att sysselsättningen förbättrats har rekryteringsproblemen och problemen med tillgången på arbetskraft ökat. Vi vill säkerställa att bristande...