Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kevään 2017 toimialanäkymät julkaistaan 10.5.2017

Maa- ja metsätalousministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
10.5.2017 10.06
Tiedote

TEM Toimialapalvelu julkaisee 10.5.2017 klo 10.00 verkkosivuillaan kevään 2017 toimialanäkymät elintarviketeollisuuden, luonnontuotealan, uusiutuvien energiamuotojen, liike-elämän palvelujen, kaivosalan ja matkailualan osalta. Näiden yhteydessä julkaistaan myös yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa luonnontuotealalta kattava vuotuinen toimialaraportti. Suhdannenäkymätietoa kerätään kasvualoiksi määritellyiltä aloilta. Hallitus nosti puoliväliriihessään matkailualan uudeksi kärkihankkeeksi alan suuren kasvupotentiaalin vuoksi. Tässä tiedotteessa kerromme embargolla käyttöönne kärkiä kevään näkymistä.

Elintarvikealalla trendit ja syömisen muutokset vaikuttavat yhä enemmän

Suomalainen elintarvikeketju on ollut liian kotimarkkinakeskeinen. Vientiin tarvitaan lisää vauhtia ja resursointia. Elintarvikeyritykset hakevat kasvua lisäarvotuotteista, uusista liiketoimintamalleista, investoinneista ja kansainvälisiltä markkinoilta. Elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat kohenemassa ja tilauskannat vahvistuneet. Alan liikevaihto kuitenkin kehittyy maltillisesti, sillä kuluttajien ostovoima kasvaa hitaasti. Digitaalisuus on tuomassa myös tälle alalle aivan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kuluttajan kuulemiseen. Syömisen muutokset ja trendit luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kuluttajia kuunnellaan yhä tarkemmalla korvalla. Tämän vuoden trendi on kasvisruoka. Lisätietoja: toimialapäällikkö Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 047

Luonnontuoteala nostaa kärkeen mustikan ja metsät luomuksi

Luonnontuotteiden vienti ei ole Suomessa uutta, mutta painopiste on ollut alhaisen jalostusasteen tuotteissa ja jalostuksen lisäarvo on valunut muualle. Nyt suunta on muuttunut ja korkean jalostusasteen tuotteita on saatu vientiin tuote ja maa kerrallaan. Ilahduttavaa on se, että alan uudet innovaatiot perustuvat luonnontuotteiden arvokkaimpien ainesosien tuotteistamiseen lääke-, kosmetiikka- ja ravintolisäkäyttöön tai täysin uusiin käyttökohteisiin. Lisätietoja: toimialapäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 118

Uusiutuvat energiamuodot: Työllisyyttä edistävät suurinvestoinnit koekäyttövaiheeseen ja lisää uusia investointisuunnitelmia

Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli 34 % kokonaisenergiankulutuksesta ja fossiilisten polttoaineiden käytön osuus 38 %. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi 5 prosentilla edellisvuodesta ja uusiutuvaa energiaa käytettiin lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.  Historiallinen taitekohta, jolloin uusiutuvan energian käyttöosuus ohittaa fossiilisten energianlähteiden käyttöosuuden saa edelleen odottaa ja suurinvestointien täysimääräistä käyttöönottoa. Lisätiedot: toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 864 945

Liike-elämän palveluissa kasvu jatkuu useilla aloilla: taloushallinto, johdon konsultointi, tekninen konsultointi ja ohjelmistoala

Liike-elämän palveluiden toimiala jatkaa kasvua tulevan vuoden aikana. Kansantaloutemme kannalta merkittävien alojen, kuten ohjelmistoalan ja teknisen konsultoinnin, tuleva suunta ennakoi lisäksi laajempaakin talouden kasvua. Myös työvoimaa välittävien yritysten edessä ovat kasvavat markkinat. Liike-elämän palveluiden saralla tasaisen varmaa kasvua voidaan ennustaa taloushallintoalalle. Lisätiedot: toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 750 2442

Matkailu: Tammi-helmikuussa ulkomaisten yöpymisten kasvu peräti 15 prosenttia

Suomen tunnettuus matkailumaana on parantunut. World Economic Forumin tekemän kilpailuky-kyraportin mukaan Suomi on maailman 33. kilpailukykyisin matkailukohde 136 maan joukossa. Erityisen hyvin Suomi pärjäsi turvallisuudessa, ympäristön kestävyydessä, liiketoimintaympäristössä, työvoiman osaamisessa ja työmarkkinatilanteessa sekä ICT-valmiudessa. Kasvun yhtenä tekijänä nähdään saavutettavuuden merkittävä parantuminen. Tällä kasvutahdilla myös alan työllistävyys tulee merkittävästi kasvamaan. Lisätietoja: toimialapäällikkö Susanna Jänkälä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 037 056

Kaivosalalla myönteistä virettä teknologiatoimittajia myöden

Kaivossektorin yritysten strategioiden uudistukset ja tehostamistoimet kannattavuuteen tuottavat tulosta. Monet globaalisti toimivat yhtiöt ovat raportoineet edellisvuotta merkittävästi paremmista tuloksista. Kaivostoiminnan aktivoituminen ja kaivosten investointien lisääntyminen on parantanut myös alan teknologiatoimittajien tulosraportteja kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Potentiaalisten uusien kaivosten tuotteet liittyvät kestävän kehityksen arvoketjuihin ja ovat avainasemassa siirryttäessä uusiutuvaan energiaan. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Maija Uusisuo, TEM, puh. 0295 060 222

Kevään 2017 toimialojen näkymät ovat luettavissa kokonaisuudessaan TEM toimialapalvelun verkkosivuilla osoitteessa keskiviikkona 10.5.2017 klo 10.00 alkaen: http://www.temtoimialapalvelu.fi/toimialojen_nakymat

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)
viestintäasiantuntija Johanna Keskitalo, TEM, puh. 029 50 48142

 
Sivun alkuun