Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Osallistu kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädännön kehittämiseen – ota kantaa 29.3. mennessä!

Työ- ja elinkeinoministeriö 19.3.2019 16.34
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt esikartoituksen mahdollisista tarpeista tilinpäätös- ja kirjanpitolainsäädännön uudistamiselle. Esikartoitus on koottu muistioksi, joka on juuri julkaistu ja avattu nyt lausunnoille. Lausuntoaikaa on 29.3.2019 asti.

TEM:ssä toteutettiin vuonna 2018 virkatyönä esikartoitus, jonka kohteena olivat erityisesti kansalliset näkökohdat kirjanpitolaista ja siihen perustuvista säännöksistä myös EU-säädöskehikon ulkopuolelta.

Esikartoitus toteutettiin vapaamuotoisina keskustelutilaisuuksina yksittäisten asiantuntijoiden sekä etutahojen edustajien kanssa. Keskusteluissa saadun palautteen perusteella TEM on työstänyt ja nyt julkaissut muistion ”Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022”.

Kehitystarpeet on muistiossa jäsennelty kolmeen teemaan, jotka ovat:

  • Digitalisointi tilinpäätösilmoituksissa
  • Mikrokokoisten yritysten erityisasema
  • IFRS vs. Suomen kansallinen tilinpäätössääntely

Mahdollista jatkovalmistelua silmällä pitäen haluamme nyt näkemyksiä kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädännön kehittämiseen. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman laajalti palautetta muistiossa esitetyistä kehitysaihioista, siksi muistio ja sen sisältämät kysymykset on koottu tiiviiseen muotoon.

Lisätietoja:

Timo Kaisanlahti, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 506 4950

Sivun alkuun