Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Sopu työehtodirektiivin suurista linjoista löytyi

Työ- ja elinkeinoministeriö 27.6.2018 12.44
Uutinen

EU:n työministerit löysivät sovun 21.6.2018 pidetyssä kokouksessaan avoimista ja ennakoitavista työoloista annetun direktiiviehdotuksen osalta. Ehdotuksen tavoitteena on edistää turvatumpaa ja ennakoitavampaa työllisyyttä siten, että samalla varmistetaan työmarkkinoiden joustavuus ja parannetaan työoloja.

Direktiiviehdotus parantaisi työntekijöiden oikeutta saada tietoa työnteon ehdoista. Erityisesti tämä koskisi epätyypillisiä työsuhteita. Direktiiviehdotus sisältäisi myös koeajan enimmäispituutta ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa sääntelyä. Työntekijälle säädettäisiin myös oikeus pyytää työnantajaltaan mahdollisuutta siirtyä turvatumpaan työsuhdemuotoon.

Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa työntekijän mahdollisuuksia varautua tuleviin työvuoroihin parannettaisiin edellyttämällä työvuoron tarjoamista riittävän ajoissa ennen työvuoron alkua. Lisäksi ehdotus sisältäisi säännökset, joilla pyritään varmistamaan direktiivin tehokas täytäntöönpano ja työntekijän riittävät oikeusturvakeinot.

Suomi on suhtautunut direktiiviehdotukseen myönteisesti, mutta yksityiskohdissa on pyritty edistämään sellaisia ratkaisumalleja, joissa yrityksille aiheutuva hallinnollinen taakka olisi suhteessa uuden sääntelyn hyötyihin nähden oikeassa suhteessa.

Seuraavaksi direktiiviehdotuksesta neuvotellaan neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken direktiivin lopullisen sisällön hyväksymiseksi.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, TEM, p. 029 504 9001

Sivun alkuun