TEMatiikkaa-blogi

Sadas TEM-analyysi ilmestynyt - analyysityö tukee politiikanvalmistelua ja päätöksentekoa

Heikki Räisänen Julkaisupäivä 2.7.2020 9.58 Blogit

Heikki Räisänen Työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2020 lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste julkaistiin 18.6.2020. Se oli samalla sadas TEM-analyysi.

Ministeriön oma working papers -sarja

TEM:n analyysit tukevat politiikan valmistelua ja päätöksentekoa. Enemmistö analyyseista on kerrallisia analyyseja, mutta myös lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteita, seurantaraportteja ja toistuvia analyyseja on julkaistu.  

TEM-analyysien merkitys oman analyysityön julkaisufoorumina on todella tärkeä. Yleensä ministeriön analyytikoilla ei riitä aikaa ja energiaa julkaisujen tai artikkelien työstämiseksi muihin sarjoihin tai lehtiin. Julkaistulla työllä on aina oma arvonsa. Kuka tahansa voi sitä hyödyntää tai arvostella. Tieto leviää myös sidosryhmien, kansalaisten ja median käyttöön, ja myös analyysityö jäntevöityy julkaisuista. Kun aiheeseen seuraavan kerran palataan, on julkaisu saatavilla.

Analyysityö tukee politiikanvalmistelua ja päätöksentekoa

Kerrallisten analyysien aiheet ovat vaihdelleet digitalisaation ja paikallisen sopimisen, nuorten ja ikääntyneiden työmarkkina-aseman, kasvupolitiikan, pk-yritysten, rekrytoinnin, kansainvälisten vertailujen, elinkaarianalyysien tai virta-varanto -kaavioiden tulkinnan välillä. Kerrallisten analyysien aiheet ovat saaneet alkunsa eri tavoin. Niitä on tuotettu ministerien ja heidän esikuntiensa tietotarpeista, hallitusohjelman selvitystarpeeseen vastaamiseksi tai osastopäällikkö on voinut esittää analyysiaiheen. Toisinaan komiteasta, työryhmästä tai ministeriön hankkeesta on tullut analyysipyyntö tai analyytikot ovat voineet kehitellä niitä itse.

Analyysityön, ministeriön kyvykkyyden ja tietämyksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että analyysityössä on aiheista lähtien mukana myös analyytikkojen oma ideointi ja kehittely. TEM:n analyysityöllä on melko hyvä kytkentä politiikkavalmisteluun ja päätöksentekoon. Toki parantamisen varaakin on. Analyysityössä käytetään hyviä tietoaineistoja ja monipuolisia analyysimenetelmiä. [RA(1] 

Ulkoinen arviointi parantaisi analyysejä entisestään

Olen itse laatinut tai ollut mukana laatimassa kaikkiaan 29 TEM-analyysia. Pidän tärkeänä, että TEM:n oma analyysityö arvioitaisiin ulkoisesti. Se auttaisi toiminnan kehittämisessä ja resurssien oikeassa kohdentamisessa. Tämä kytkeytyy myös laajempaan tutkimus- ja selvitystoiminnan resurssikysymykseen ja tiedonhallintaan. Ulkoinen arviointi antaisi myös johdolle hyvän ikkunan tähän toimintaan.

Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.