Tilastotiedote -vuosijulkaisut

Tilastotiedote -vuosijulkaisujen laatiminen on lopetettu vuoteen 2022. Työ- ja elinkeinoministeriö laati Työnvälitystilaston tiedoista Työllisyyskatsauksen ohella vuosittain ilmestyviä tilastojulkaisuja. Vuositilastojen tiedot ovat pääasiassa kertymätietoja koko vuodelta. Vuosikeskiarvo sen sijaan on kyseisen vuoden kaikkien kuukausien keskiarvo.

Kunkin Tilastotiedotteen sisältö on kuvattu lyhyesti alla. Vuoteen 2010 asti Tilastotiedote-vuosijulkaisut ovat saatavilla vain suomeksi. TEM Tilastotiedote sarjan ISSN-tunnus on 1797-3732 (verkkojulkaisu).

- Tilastotiedote 1 sisältää työttömien työnhakijoiden määrän ja %-osuuden työvoimasta kunnittain ja ELY-keskuksittain sekä kuukausittain että vuosikeskiarvona. Tilastotiedote 1 julkaistaan vuosittain tammi–helmikuun vaihteessa.

- Tilastotiedote 2:ssa tarkastellaan vuositilastojen perusteella työnhakijoiden, työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen määrän kehitystä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tilastotiedote 2 julkaistaan vuosittain maaliskuun lopulla.

- Tilastotiedote 3:n tilastollinen tarkastelu keskittyy työvoimakoulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin vuositilastojen pohjalta. Tilastotiedote 3 julkaistaan yleensä kesäkuun lopulla.

- Tilastotiedote 4 (vuosilta 2009 ja 2011) keskittyy ulkomaalaisten tilanteeseen työmarkkinoilla myös muiden tilastojen kuin Työnvälitystilaston tietojen pohjalta.

Tilastotiedotteet vuosilta 2015-2022
Tilastotiedotteet vuosilta 2008-2015

Muita tilastojulkaisuja

Työpoliittisen aikakauskirjan tilasto-osiossa on lähinnä työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvia työmarkkinatietoja taulukoina ja kuvioina; vuosittain ja neljänneksittäin. Tiedot ovat kullekin tarkastelujaksolle (vuosi tai neljännes) kuuluvien kuukausien keskiarvoja eli esimerkiksi 1. neljänneksen tiedot ovat tammi–maaliskuun lukujen keskiarvoja. Kuviot ja taulukot ovat sekä suomeksi että englanniksi.

Työpoliittinen aikakauskirja
TEM:n Työelämä -aihealueen julkaisut