Kuluttaja-asiain neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii kuluttaja-asiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on:

  1. seurata kuluttaja-asioiden yleistä kehitystä ja kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten toimintaa sekä tehdä tämän perusteella tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä ja aloitteita kuluttajien aseman parantamiseksi ja kuluttaja-asioiden hoidon tehostamiseksi;
  2. huolehtia tarpeellisen yhteistyön ja toimintojen yhteensovittamisen aikaansaamisesta kuluttaja-asioita käsittelevien eri viranomaisten välillä sekä tarpeellisesta yhteistyöstä kuluttaja-asioissa kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen, teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen sekä muiden tahojen kesken;
  3. antaa lausuntoja kuluttajatutkimusta, kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevista asioista sekä muista kuluttajan kannalta merkittävistä toimenpiteistä.

Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä on kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen sekä teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön kuluttaja-asioista vastaava ministeri (Arto Satonen).

Neuvottelukunnan kokoonpano (21.9.2020 - 20.9.2023)

Lisätietoja: Sari Alho