Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Tokmanni Oy mukaan päivittäistavarakaupan näkemykseen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta hankintaketjuissa

Työ- ja elinkeinoministeriö
4.4.2017 14.49
Tiedote

Tokmanni Oy liittyi 4.4.2017 mukaan päivittäistavarakaupan alan yhteisen näkemykseen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta hankintaketjuissaan.

Liittyminen tarkoittaa, että Tokmanni Oy jakaa päivittäistavarakaupan näkemyksen siitä, miten YK:ssa sovittua ns. huolellisuusperiaatetta tulisi toteuttaa hankintaketjuissa. Huolellisuusperiaatteen mukaan yritysten tulee tunnistaa ja ehkäistä omia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan sekä määritellä, miten ne puuttuvat vaikutuksiin. Ihmisoikeusriskit tulee arvioida osana yritysten hankintaprosessia ja niissä tulee huomioida valmistusvaiheen lisäksi myös tuotteen raaka-aineiden tuotantoon liittyvät ihmisoikeusriskit.

Joukko päivittäistavarakaupan yrityksiä saavutti yhdessä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa yhteisen näkemyksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta elokuussa 2015. Näkemyksen jakavat Kesko Oyj, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Tuko Logistics Osuuskunta, FIBS, Finnwatch ry, Kaupan liitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Reilu kauppa ry, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö ja nyt myös Tokmanni.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet hyväksyttiin kansainvälisesti vuonna 2011. Ne rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan turvaamiselle.

Esimerkkejä suosituksista yrityksille ihmisoikeusriskien ehkäisyyn:

  • Vältä liikesuhteiden aloittamista niiden tavarantoimittajien kanssa, joiden toiminnassa on vakavia puutteita tai joiden vastuullisuudesta ei ole tietoa.
  • Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tavarantoimittajalla itsellään on käytössään riittävät menettelytavat riskien minimoimiseksi.
  • Sopimusvaatimukset ovat yksi keino varmistaa, että tavarantoimittajat huomioivat ihmisoikeusriskit ja ryhtyvät korjaaviin toimiin haitallisten vaikutusten syntyessä.
  • Arvioi omat ostokäytännöt ja kiinnitä huomiota siihen, etteivät ostokäytännöt estä ihmisoikeuksien toteutumista.
  • Ota käyttöön ihmisoikeuksia koskeva ohjeistus (code of conduct), käy se läpi tavarantoimittajien kanssa sekä kouluta tavarantoimittajia ja ostajia.
  • Tavarantoimittajien tehtaiden säännölliset tarkastukset (auditoinnit).
  • Jos haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ilmenee, yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa ei tule katkaista automaattisesti. Sen sijaan on ryhdyttävä vuoropuheluun epäkohtien korjaamiseksi.

Linkki: Päivittäistavarakaupan yhteinen näkemys

Lisätiedot:
ylitarkastaja Linda Piirto, TEM, p. 029 504 7028
kaupallinen neuvos Kent Wilska, UM, p. 029 5351 522

 
Sivun alkuun