Blogg

Inlägg med taggen organisaatiot .

Nya arbetstillfällen skapades också år 2020

Förra veckan publicerades en ny analysrapport om jobbsökning och rekrytering vid verksamhets-ställen och anknytande problem i Finland. Rapporten baserar...

EU:s inre marknad hjälper oss att återhämta oss från coronakrisen

Coronakrisen har visat vilken betydelse EU:s inre marknad har för medborgare och företag. En fungerande inre marknad behövs också för den ekonomiska...

Finns det fortfarande sommarjobb?

Exceptionella tider är exceptionella också i fråga om sommarjobb. Medan arbetsgivarna ännu i början av året anmälde sommarjobb till den offentliga...

Näringsminister Mika Lintilä: Företagare ges stöd i en svår situation

Vi arbetar till förmån för de finländska företag som lider av svårigheter till följd av coronaviruset.

Produktivitetstillväxten bör lyftas upp som ett av samhällspolitikens viktigaste mål

Tillväxten inom produktiviteten och ekonomin bör lyftas upp bland de viktigaste målen inom samhällspolitiken. I sin rapport Teknik, investeringar,...

En ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande – mot en bättre fungerande inre marknad

EU:s nya förordning om ömsesidigt erkännande börjar tillämpas i april 2020. Syftet med den är att förbättra den fria rörligheten för varor på EU:s inre...

Innovationer för en hållbar utveckling utgör fogen till finländska företags framgång!

Finländska företag har börjat identifiera och ta hänsyn till möjligheter till hållbar utveckling i sin innovationsverksamhet: en färsk studie av statsrådet...

Mot en gemensam strategi för företagstjänster

Företagen ansvarar för sin egen framgång, men hur pass väl kan man genom offentliga åtgärder stödja deras framgång och tillväxt?   Företagen har...

Det lönar sig alltid att utveckla företagets verksamhet

Projektchefen för projektet för främjande av ägarväxling Mika Haavisto skrev för ett par veckor sedan i sin blogg om ägarväxling på följande...

Genomförandet av EU:s förordning om marknadskontroll i Finland: möjlighet att göra det på ett klokt sätt

EU:s nya förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter trädde i kraft den 15 juli 2019. Syftet med den är att minska antalet produkter...

En gemensam utmaning för OECD-länderna: Det skapas nytt arbete men hur höjer man dess produktivitet?

Aktiviteten när det gäller att grunda nya företag börjar i de flesta OECD-länderna vara på samma nivå som före finanskrisen. För sysselsättningsökningen...

Låt oss tillsammans ta det första steget mot sysselsättning

I samband med regeringsförhandlingarna har det konstaterats flera gånger att de enkla metoderna för att höja sysselsättningsnivån har redan använts. Vi vågar...

Arbets- och näringstjänsterna hjälper företag hitta kunniga arbetstagare

I och med att sysselsättningen förbättrats har rekryteringsproblemen och problemen med tillgången på arbetskraft ökat. Vi vill säkerställa att bristande...