TE-palveluilla kiinni työelämään

Työelämä ja työmarkkinoiden muutokset lisäävät ihmisten tarvetta saada tukea työhön ja osaamisen kehittämiseen liittyvissä päätöksissään. TE-palvelujen asiakkaita ovat työnhakijat ja kansalaiset, jotka asuvat Suomessa tai henkilöt, jotka haluavat Suomeen töihin. TE-palveluina tarjotaan mm.

  • tietoa avoimista työpaikoista ja ammateista sekä ammattialojen kehitystrendeistä,
  • neuvontaa ja valmennusta työn hakemiseen ja oman osaamisen tunnistamiseen,
  • henkilökohtaista ohjausta ammatinvalinnassa ja tukea urasuunnitteluun,
  • koulutusta osaamisen päivittämiseksi tai uudelle alalle työllistymiseen,
  • tukea takaisin työelämään palaamisessa elämäntilanteen muuttuessa ja
  • tietoa yrittäjyydestä uravaihtoehtona.

Lisätietoja: Ahti Avikainen