Digitaalisten TE-palvelujen uudistus

Kuvassa nainen ja mies katsovat tietokoneen ruutua, nainen neuvoo miestä.

Digitaalisten TE-palvelujen uudistuksen tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille digitaaliset palvelut, jotka vastaavat entistä paremmin heidän tarpeisiinsa ja tekevät asioinnista sujuvampaa. Osana kokonaisuudistusta luodaan uusi palvelualusta, joka edistää töiden ja tekijöiden parempaa kohtaantoa ja tehostaa työnvälitystä.

Uudet digitaaliset palvelut edistävät työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaantoa 

Uusilla digitaalisilla TE-palveluilla korvataan vaiheittain käytössä olevat asiakkaiden ja asiantuntijoiden asiointipalvelut (TE-verkkopalvelut) ja TE-toimistojen asiakastietojärjestelmä. Henkilö- ja yritysasiakkaiden sekä asiantuntijoiden asiointipalvelut löytyvät 2.5.2022 lähtien Työmarkkinatori-palvelualustalta. Asiakkaille muutos ei aiheuta toimenpiteitä, vaan TE-palvelujen entisiltä verkkosivuilta (te-palvelut.fi) ohjataan uusille sivuille. 

Työmarkkinatori-palvelualustalla hyödynnetään muun muassa tekoälyä, jotta työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa entistä nopeammin ja paremmin. Työmarkkinatorilla uutena toiminnallisuutena on työnhakuprofiilin laatimis- ja julkaisumahdollisuus. 

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä selkeytetään

Uudistus selkeyttää ja ajantasaistaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Uudistusta koskevat lait sisältävät työnhakuprofiilien tietojen käsittelyä ja julkaistujen työnhakuprofiilien tietojen hakemista koskevia säännöksiä sekä tarkistuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyviin toimijoiden rooleihin.

Uudet digipalvelut käyttöön vaiheittain toukokuusta 2022 alkaen

Uudistusta koskevat lait tulevat voimaan 23.5.2022. Uusien digitaalisten palvelujen käyttöönotto tulee tapahtumaan vaiheittain. 

  • Te-palvelut.fi -sivuston käyttö päättyi ja Työmarkkinatori otettiin käyttöön toukokuussa 2022. 
  • Uudistetut tietojärjestelmäpalvelut ovat kokonaisuudessaan otettu käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lue lisää

Lisätiedot:
(digitaaliset TE-palvelut-hanke) neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, TEM
kehitysjohtaja Jaakko Westerlund, KEHA-keskus, [email protected]