Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustus, jota TE-toimisto voi myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle hanketoimintaan.

Avustusta voidaan myöntää yhteisölle myös sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia[1].

Avustuksella rahoitettavien hankkeiden sisältö voi vaihdella. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen. Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille yhdistettynä työllistymisen tukitoimiin.

Tuettavaan toimintaan liittyy julkisia työvoimapalveluja (esim. palkkatuki), joiden kohdalla noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Esimerkiksi palkkatuki haetaan ja rahoitetaan erikseen, vaikka se on osa työllisyyshankkeen kokonaisuutta.

Harkinnanvarainen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvaraista. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi siten, että TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan.

TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän työllistämisen edistämiseen avustusta myönnetään. TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi.

Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen. Poikkeuksena on sosiaalisen yrityksen perustaminen ja sosiaalisen yrityksen toiminnan vakiinnuttaminen.   

[1] Sosiaalisten yritysten määrittely, rekisteröinti ja rekisteröinnin edellytyksiä koskevat säännökset ovat sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003). 

Lisätietoja:

Tuen myöntäminen ja hakuajat: Paikalliset TE-toimistot
Työ- ja elinkeinoministeriö: Nina Lehtimäki