Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustus, jota TE-toimisto voi myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle hanketoimintaan.

Avustuksella rahoitettavien hankkeiden sisältö voi vaihdella. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen. Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille yhdistettynä työllistymisen tukitoimiin.

Tuettavaan toimintaan liittyy julkisia työvoimapalveluja (esim. palkkatuki), joiden kohdalla noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Esimerkiksi palkkatuki haetaan ja rahoitetaan erikseen, vaikka se on osa työllisyyshankkeen kokonaisuutta.

Harkinnanvarainen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvaraista. Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi siten, että TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan.

TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän työllistämisen edistämiseen avustusta myönnetään. TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi.

Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen.

1.1.2025 voimaantulevassa työvoimapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) ei säädetä työllisyyspoliittisesta avustuksesta. Sääntely korvaa nykyisen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012), jossa työllisyyspoliittisesta avustuksesta säädetään. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2024 talousarvioksi ehdotetaan, että työllisyyspoliittiseen avustukseen budjetoitua määrärahaa saa käyttää 30.9.2024 asti. Avustuksilla rahoitettavan toiminnan on tarkoitus päättyä edellä mainittuun päivään mennessä.

 

Lisätietoja:

Tuen myöntäminen ja hakuajat: Paikalliset TE-toimistot
Työ- ja elinkeinoministeriö: Nina Lehtimäki