Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Tällä sivulla kerrotut tiedot pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista perustuvat hallituksen eduskunnalle 7.10.2021 antamaan lakiesitykseen. Mallin sisältö voi vielä muuttua eduskuntakäsittelyn aikana.