TYP-toimintamalli sovittaa työttömän tarvitsemat palvelut yhteen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (suomenkielinen lyhenne TYP) on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeen ja suunnittelevat hänelle tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet. Työllisyyden kuntakokeilussa toimijoina ovat kokeilukunnat, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos.

Palvelukokonaisuuteen sisältyy työttömän palvelutarpeen mukaisesti yhteensovitettuna kokonaisuutena julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja sekä mahdollisesti muita työllistymistä edistäviä palveluja. Palvelu on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille yhteispalvelua tarvitseville.

Toimintamalli rakentuu verkostoyhteistyölle

Monialaisen yhteispalvelun käytännön toiminta rakentuu johtoryhmävetoiselle verkostoyhteistyölle ja paikalliselle sopimiselle. Alueellisia TYP-verkostoja on 31, minkä lisäksi TYP-lakia toimeenpannaan 25 kuntakokeilualueella osana kokeilua. Toiminnasta, toimipisteistä, tarjottavista palveluista ja henkilöstöstä sovitaan yhteistyösopimuksessa, jonka verkoston johtoryhmä laatii. Johtoryhmässä ovat mukana työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos. Lisätietoa paikallisista verkostoista alla olevista tiedostoista ja linkeistä.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan 1.1.2015. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut monialaiselle yhteispalvelulle valtakunnallisen ohjausryhmän, joka asettaa yhteispalvelulle valtakunnalliset tavoitteet, seuraa ja arvioi yhteispalvelun toimeenpanoa ja ohjaa yhteispalvelun kehittämistä. Paikalliset johtoryhmät asettaa TE-toimisto. Verkostojen käytännön toimintaa johtavat verkostossa mukana olevien kuntien nimeämät henkilöt.

TYP-laki on voimassa vuoden 2024 loppuun

Osana TE-palvelut 2024 -uudistusta tulee vuoden 2025 alussa voimaan laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä (381/2023). TYP-laki (1369/2014) on voimassa vuoden 2024 loppuun.
 

Lue lisää

Lisätietoja: Hanna Liski-Wallentowitz