TYP-toimintamalli sovittaa työttömän tarvitsemat palvelut yhteen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (suomenkielinen lyhenne TYP) on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeen ja suunnittelevat hänelle tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet.

Palvelukokonaisuuteen sisältyy työttömän palvelutarpeen mukaisesti julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja, kuntoutuspalveluja sekä mahdollisesti muita työllistymistä edistäviä palveluja. Palvelu on tarkoitettu pidempään työttömänä olleille yhteispalvelua tarvitseville.

Toimintamalli rakentuu verkostoyhteistyölle

Monialaisen yhteispalvelun käytännön toiminta rakentuu verkostoyhteistyölle ja paikalliselle sopimiselle. TYP-verkostoja on muodostettu 33. Verkoston toiminnasta, toimipisteistä, tarjottavista palveluista ja henkilöstöstä sovitaan yhteistyösopimuksessa, jonka verkostossa mukana olevat kunnat, TE-toimisto ja Kela laativat. Lisätietoa paikallisista verkostoista alla olevista tiedostoista ja linkeistä.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tuli voimaan 1.1.2015. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut monialaiselle yhteispalvelulle ohjausryhmän, joka asettaa yhteispalvelulle valtakunnalliset tavoitteet, seuraa ja arvioi yhteispalvelun toimeenpanoa ja ohjaa yhteispalvelun kehittämistä. Paikalliset johtoryhmät asettaa TE-toimisto. Verkostojen käytännön toimintaa johtavat verkostossa mukana olevien kuntien nimeämät henkilöt.

Lisätietoja: Hanna Liski-Wallentowitz