Kysymyksiä ja vastauksia työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Tällä sivulla kerrotut tiedot työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) lakimuu-toksista perustuvat kahteen uudistukseen. Vuoden 2023 alussa voimaan voimaan tulleet lakimuu-tokset liittyvät hyvinvointialueisiin.

Vuotta 2025 koskevat muutokset liittyvät TE-palvelut 2024 -uudistukseen. Vuoden 2025 alussa työvoimapalvelut siirtyvät pääosin kuntien järjestämisvastuulle. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 asiaa koskevan lakipaketin. Muutoksen toimeenpanon valmistelu on käynnissä ja tällä sivulla kerrotut tiedot tarkentuvat valmistelun edetessä.

Lisäksi tällä sivulla kerrotaan pohjoismaisen työvoimapalvelumallin vaikutuksista TYP-toimintamalliin.

TYP-toimintamalli

Työvoimapalvelujen uusi asiakaspalvelumalli ja TYP

Muutokset lakiin työllistymistä edistävästä monialaista yhteispalvelusta 1.1.2023

Muutokset lakiin työllistymistä edistävästä monialaista yhteispalvelusta vuonna 2025

Työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämisvastuulle 1.1.2025 alkaen. Kunta tai kunnat yhdessä toimii työvoimaviranomaisena, valtion TE-toimistot lakkautetaan. Uudistusta koskevat lait hyväksyttiin maaliskuussa 2023. 

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014, TYP-laki) on voimassa vuoden 2024 loppuun. Samanaikaisesti TE-palvelu-uudistuksen kanssa 1.1.2025 alkaen tulee voimaan uusi laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä (381/2023, ”TYM-laki”). Laissa säädetään kahdesta kokonaisuudesta 1) työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamalli ja 2) nuorten työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Tässä kerrottuja tietoja tarkennetaan toimeenpanon valmistelun edetessä. 

Valmisteluryhmien työhön voi tutustua Hankeikkunassa.