Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Pohjoismainen työvoimapalvelu malli koostuu yksiköllisestä palveluntarpeen arvioinnista, tiiviistä työnhaun tuesta ja muista palveluista sekä omatoimisesta työnhausta

Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija hakisi työtä omatoimisesti ja saisi työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan olisi haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraisi muistutus.

Tavoitteena voimaantulo toukokuussa 2022
 

Kuvassa kuvataan aikajanalla lakimuutosten valmistelu ja voimaantulo. Samat tiedot löytyvät verkkosivun tekstistä.

Hallitus antoi pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista lakiesityksen eduskunnalle 7.10.2021. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan toukokuussa 2022.

Lue lisää

Kysymyksiä ja vastauksia pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Lisätiedot:
hallitusneuvos Timo Meling, TEM, p. 0295 049 084 (työttömyysturva)
erityisasiantuntija Santtu Sundvall, TEM, p. 0295 047 116 (TE-palvelut)