Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/49

« Tasavallan presidentin esittely 3.5.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 99/2023 vp; EV 20/2024 vp)

EV 20/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, p. +358 295 047 139

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lait kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.