Publikationer

På denna sida kan du söka publikationer från arbets- och näringsministeriet som publicerats 2015 eller senare. 

Äldre publikationer hittar du här: Publikationer som publicerats före 2016

Alla ministeriers publikationer finns i Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto