Förnybar och ren energi

Internationella byrån för förnybar energi IRENA

IRENA (International Renewable Energy Agency) är en mellanstatlig organisation som koncentrerar sig på främjandet av förnybar energi. Organisationen grundades 2009. Finland blev medlem 2011. IRENA har sitt huvudkontor i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Organisationen har dessutom ett innovations- och teknologicenter i Bonn i Tyskland.

Ytterligare upplysningar: tuula.savola(at)gov.fi

 

CEM och Mission Innovation

Finland deltar i det internationella samarbetet kring ren energi (Clean Energy Ministerial eller CEM) och i initiativet Mission Innovation (MI) som uppstått vid sidan av det. I ovan nämnda forum deltar i praktiken samtliga G20-länder och fyra nordiska länder.

Inom CEM finns många samarbetsinitiativ kring ren energi. Varje land beslutar själv om sitt deltagande i och sina satsningar på dessa allt efter eget intresse. Sekretariatet, som tidigare finansierades av USA:s energiministerium, verkar numera i anslutning till IEA och verksamheten finansieras av CEM-länderna.

Mission Innovation (MI) är ett internationellt initiativ, som lanserades i samband med klimatkonferensen i Paris i december 2015, och dess syfte är att öka innovationer inom området miljövänlig energi för att hejda klimatförändringen och trygga rena energikällor. Finland anslöt sig till initiativet i september 2016. 

MI:s utmaningar, MI Challeges (MIC), omfattar innovationssamarbetet på sju områden, bl.a. smarta nätverk, hållbara biodrivmedel samt förmånlig uppvärmning och avkylning av byggnader.

Ytterligare upplysningar: timo.ritonummi(at)gov.fi