Praktiska åtgärder för att främja innovationsvänlig offentlig upphandling

En vägkarta för innovationsvänlig offentlig upphandling

Arbets- och näringsministeriet har med finansiering från statsrådets utrednings- och forskningsanslag (SR TEAS) inlett ett projekt för att utveckla innovationsvänlig offentlig upphandling. I projektet strävar man efter att precisera mätningen och uppföljningen av innovationsvänliga offentliga upphandlingar, att beskriva deras sektorsspecifika potential för upphandlarna och stärka effektbaserad bestämning och uppföljning av föremålet för upphandlingen. 

Tillväxtavtal mellan staten och stadsregioner

I tillväxtavtalen mellan arbets- och näringsministeriet och stadsregioner framhålls innovationsvänlig offentlig upphandling starkt som ett sätt att utnyttja städernas investeringar och upphandlingar för att stödja uppkomsten av nya tjänster och produkter samt möjliggöra referensobjekt för företag. 

Rapporten om försöksbaserad utveckling

Systematisk användning av försök i reformeringen av den offentliga servicen är fortfarande nytt i Finland. I arbets- och näringsministeriets rapport om försöksbaserad utveckling klargörs hur försök kan användas som ett verktyg för reformering av den offentliga sektorns tjänster.

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi