Partnerskap

Partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn gör det möjligt att sammanföra olika aktörers kunnande samt skapar nya lösningar och tjänster.

För att externa resurser och kunskaper ska kunna aktiveras måste den offentliga sektorn lyfta fram nyttan med partnerskap genom nya praktiska verksamhetssätt. Nya verksam-hetssätt är bl.a. följande:

  1. Tävlingar och priser: den offentliga sektorn ordnar tävlingar kring ett bestämt tema och aktiverar externa resurser i att ta fram lösningar.
  2. Innovationsvänlig upphandling: när föremålet för upphandlingen beskrivs genom den ef-tersträvade effekten skapar den offentliga sektorn utrymme för innovationer och aktiverar till att ta fram nya lösningar.
  3. Rätt att utmana: rätten att utmana skapar en möjlighet för olika aktörer att analysera och peka på brister i den offentliga sektorns befintliga verksamhetssätt och i stället erbjuda en tjänst eller ett verksamhetssätt som fungerar bättre. 
  4. Öppen offentlig data: öppna offentliga datalager skapar för utvecklare ett incitament att skapa nya tjänster som även stöder den offentliga sektorns egna mål. Exempelvis det att kollektivtrafikens tidtabeller gjorts öppna har skapat en möjlighet att ta fram tjänster som gör det lättare att använda kollektivtrafiken, vilket minskar behovet av att använda privatbilar.
  5. Öppen planering: offentliga organisationers långsiktiga verksamhets- och serviceplaner ger insyn i kommande behov och ett incitament att investera och förbereda sig för dessa behov.

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi