IEA

Finland verkar aktivt inom Internationella energiorganet IEA (International Energy Agency). IEA fungerar som ett självständigt organ inom OECD. Arbets- och näringsministeriet deltar i IEA:s verksamhet som representant för Finland. Organisationen har sitt huvudkontor i Paris.

Finland anslöt sig till IEA år 1992. Inom IEA bedrivs omfattande samarbete inom de olika sektorerna av energipolitiken, särskilt när det gäller säkerhetsupplagen för olja samt energimarknaden. IEA har utvidgat sin verksamhet och sitt samarbete, så att organet nu bedriver verksamhet globalt. Dessutom bedriver IEA statistiskt expertarbete och forskningssamarbete. En viktig samarbetsform är de landspecifika energipolitiska utvärderingarna. IEA har en viktig roll som expert bl.a. vid internationella klimatförhandlingar och G7/G20-samarbetet.

Ytterligare upplysningar:

riku.huttunen(at)gov.fi, IEA:s direktion
petteri.kuuva(at)gov.fi, IEA-samarbetet