Olkiluoto 3

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ansöker om drifttillstånd för kärnkraftverket Olkiluoto 3. Ansökan har inlämnats 14.4.2016.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)tem.fi eller jorma.aurela(at)tem.fi