Olkiluoto 3

Ansökan och meddelande gällande difttillstånd för kärnkrafverket Olkiluoto 3 publiceras på denna sida.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)tem.fi eller jorma.aurela(at)tem.fi