Ansökan och utbetalning

Energistöd söks via Business Finland. Närmare anvisningar för ansökan finns på Business Finlands webbplats.

Slutredovisning ska sökas inom fyra månader från det att projektet har genomförts. Utbetalningen sköts av den myndighet som nämns i stödbeslutet i den takt som projektet framskrider och på basis av de avräkningar som kunden har gjort. I fråga om de beslut som fattats av NTM-centralen ska ansökan om utbetalning lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret).

När det gäller gamla beslut som arbets- och näringsministeriet fattat inlämnas ansökan om utbetalning direkt till arbets- och näringsministeriet. Om stödbeslutet har meddelats via Business Finlands e-tjänst, görs ansökan om utbetalning via e-tjänsten.

I fråga om beslut som fattats av Tekes eller Business Finland inlämnas ansökan om utbetalning till Business Finland.

För ansökan om utbetalning som gäller gamla beslut hos arbets- och näringsministeriet samt om utbetalning hos UF-centret används blanketten. När det gäller Business Finland görs ansökan om utbetalning via Business Finlands elektroniska system.