Ansökan och utbetalning

Ansökan om energistöd görs via Business Finlands e-tjänst.

Slutredovisning ska sökas inom fyra månader från det att projektet har genomförts. Utbetalningen sköts av den myndighet som nämns i stödbeslutet i den takt som projektet framskrider och på basis av de avräkningar som kunden har gjort. I fråga om de beslut som fattats av NTM-centralen ska ansökan om utbetalning lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret).

När det gäller beslut som arbets- och näringsministeriet fattat inlämnas ansökan om utbetalning direkt till arbets- och näringsministeriet.

I fråga om beslut som fattats av Tekes eller Business Finland inlämnas ansökan om utbetalning till Business Finland.

För ansökan om utbetalning hos arbets- och näringsministeriet samt hos UF-centret används blanketten nedan. När det gäller Business Finland görs ansökan om utbetalning via Business Finlands elektroniska system.