Nordiskt samarbete

Det nordiska energisamarbetet utgör en del av Nordiska ministerrådets verksamhet. Ministerrådet är det officiella samarbetsorganet för de nordiska ländernas regeringar. Målet för de nordiska ländernas samarbete kring närings-, energi- och regionalpolitiken är att främja effektiv och, i fråga om miljöpåverkan, godtagbar energiekonomi inom de nordiska länderna, i Östersjöområdet och andra närområden. De bästa resultaten har nåtts i utvecklingen av de nordiska elmarknaderna.

Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommittéer består av nationella tjänstemän vars uppgift är att bereda och följa upp frågorna inom flera prioriterade områden. Energifrågorna bereds av ämbetsmannakommittén för energipolitik.

Finland deltar i det nordiska samarbetet kring förnybar energi i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för förnybar energi (AGFE). Arbetsgruppen stöder för sin del nordiska politikers och sakkunnigas arbete genom informationsutbyte och samarbetsprojekt.

I form av nordiskt samarbete genomförs också ett forskningsprogram för kärn- och strålsäkerhet (NKS-programmet), som koncentrerar sig på reaktorsäkerhet och beredskapsverksamhet. Målet är att stärka den kunskapsmässiga och strategiska beredskapen. Alla centrala myndigheter, forskningsinstitut och nordiska kärnkraftsbolag deltar i samarbetet.

Ytterligare upplysningar:

kati.veijonen(at)gov.fi, AGFE
juho.korteniemi(at)gov.fi, NKS-programmet