Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Suomi liittyi pk-yrityksille suunnattuun Early Warning Europe -hankkeeseen

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.4.2019 10.28
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman allekirjoitti 9.4.2019 Early Warning Europe –hankkeeseen (EWE) liittyvän tahdonilmaisun. Samalla Suomi liittyi mukaan hankkeeseen, kun sen toisessa aallossa otetaan mukaan uusia jäsenmaita. EWE-hanke on EU-komission Cosme -ohjelman osarahoittama hanke, jossa kehitetyllä toimintamallilla tarjotaan yrityksille maksutonta, puolueetonta ja luottamuksellista apua, jolla autetaan yrityksiä pääsemään talous- ja maksuvaikeuksien yli takaisin kasvupolulle.

Toimintamalli auttaa kannattavia yrityksiä pääsemään kriisin yli takaisin kasvupolulle ohjaamalla yrityksiä toimenpiteisiin ja muutoksiin, joilla vältetään konkurssi ja tervehdytetään toimintaa. Jos yrityksen tila ei enää mahdollista yrityksen selviytymistä, neuvotaan yritystä toiminnan lopettamisessa.

Toimintamalli on lähtöisin Tanskasta. EWE-toiminnan yhtenä päätavoitteena on lisätä kasvuhaluisten yrittäjien määrää. EWE hankkeen neljässä ensimmäisessä kohdemaassa (Kreikassa, Italiassa, Puolassa ja Espanjassa) Early Warning -toiminta on nyt saatu käynnistettyä tarjoamalla neuvonta- ja tukipalveluita vaikeuksissa oleville yrityksille. Tanskasta on myös saatu ensimmäiset kokemukset tekoälyn hyödyntämisestä vaikeuksissa olevien yritysten varhaiseen tunnistamiseen.

EU:ssa on tulossa voimaan direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista vapautumisesta (Preventing Restructing Frameworks, Second Chance and Measures). Direktiivin kolmas artikla velvoittaa jäsenvaltiot ottamaan käyttöön ”early warning tools”. Direktiivi julkaistaan virallisesti kevään 2019 aikana ja käytännössä direktiivi tulee olla implementoituna keväällä 2022.  Hankkeeseen mukaan lähtö edistää direktiivin toimeenpanoa. Direktiivin valmistelusta Suomen osalta vastaa oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvos Mari Aalto. 

– Suomi menee mukaan hankkeeseen hyvässä vaiheessa. Nyt saamme omien alueellisten verkostojemme käynnistämiseen hyvää apua, tukea ja kokemusta Tanskasta ja muista EWE-toiminnan jo käynnistäneistä maista. Samalla vältymme tekemästä samoja virheitä, joita muualla on tehty toimintaa käynnistettäessä ja kehitettäessä, arvioi neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM:stä.

Toimintamallin käynnistäjänä ja koordinaattorina alkuvaiheessa toimii TEM:n tulosohjaama ja rahoittama työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus, jossa jo toimii valtakunnallinen Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu. 

– Yritys-Suomi Talousapu -palvelussa kilpailutetut asiantuntijat neuvovat ja auttavat puhelimitse talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä pääsemään tilanteessa eteenpäin tai tarvittaessa lopettamaan toimintansa oikein.  Palveluun ottaa yhteyttä yli 1 500 yrittäjää vuosittain. Osa heistä tarvitsee myös henkilökohtaista neuvontaa ja käynnistyvän Early Warning toiminnan myötä meillä on mahdollisuus puhelimitse annetun ensiavun jälkeen ohjata heitä myös henkilökohtaiseen jatkoneuvontaan, kertoo kehityspäällikkö Jari Leskinen Yritys-Suomi Talousapu -palvelusta.

Toimintamallia kehitetään sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Pirkanmaalla yrittäjien tukipalvelu, pääkaupunkiseudulla käynnistyvä Helsingin Yrittäjien vetämä yrittäjien hyvinvointihanke ja Varsinais-Suomessa yrittäjien tukipalvelu ovat lähdössä mukaan toimintaan, jolloin kyseiset alueet toimisivat EWE-toimintamallin Suomen pilotteina ja kehittäjinä. Myös muilta alueilta on osoitettu kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen.  
 
Lisäksi toiminnassa hyödynnetään jo olemassa olevaa laajasti eri toimijoista koottua Yritys-Suomi Talousapu -neuvottelukuntaa. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö (lainvalmistelu ja talous- ja velkaneuvonta), Suomen Yrittäjät, EK, Finanssiala, konkurssiasiamiehen toimisto, verohallinto, Finnvera, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Yrityskummit, Kirkon diakoniatyö, Takuusäätiö ja Velkaneuvonta ry. 

Hankkeella on Suomessa koordinaatioryhmä, johon kuuluvat TEM:n, Suomen Yrittäjien, Oikeusministeriön, Konkurssiasiamiehen toimiston, alueellisten pilottiryhmin ja TE-aspan edustajia. Ohjausryhmänä toimii edellä mainittu laajennettu Yritys-Suomi Talousapu neuvottelukunta.

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Tuija Groop, työ- ja elinkeinoministeriö, tuija.groop[at]tem.fi, puh. 0295 049 246

kehityspäällikkö Jari Leskinen, Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus, jari.s.leskinen[at]ely-keskus.fi, puh. 040 5933157

Sivun alkuun