TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Business Finlandin avulla lähemmäs yhden luukun -periaatetta

Jari Gustafsson Julkaisupäivä 28.3.2017 12.20 Blogit

Jari GustafssonSuomi tarvitsee lisää vientiä ja kansainvälisillä markkinoilla menestyviä yrityksiä. Yritykset tekevät kasvun itse, mutta toimintaympäristön muuttuessa valtionkin täytyy kyetä uudistamaan yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tukevia toimintojaan.

Elinkeinoministeri Olli Rehn asetti viime vuoden lokakuussa työryhmän kehittämään Team Finland-toimintaa. Työryhmä esitti vuodenvaihteessa 13 niin sanottua pikamuutosta, joiden toteuttaminen on jo käynnissä. Tehtävänä oli myös ehdottaa mahdollisia uusia toimintamalleja sekä organisaatio- että resurssimuutoksia, jotka tukisivat monipuolisempien ja laadukkaampien Team Finland -palvelujen tuottamista. Työryhmä jatkaa vielä työtään, mutta TEM ja UM ovat päättäneet ulkomaan ja kotimaan palveluja koskevista rakenneratkaisuista jo tässä vaiheessa.

Tekes ja Finpro yhdistetään uudeksi toimijaksi, joka kulkee Business Finland -työnimellä. Ratkaisu tehtiin nyt, jotta toiminnan uudistukset saadaan nopeammin liikkeelle, henkilöstö, asiakkaat ja yhteistyökumppanit olisivat tietoisia, mikä muuttuu, ja että rakenteita koskevat muutokset saadaan toteutettua ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Business Finlandista tulee kansallinen vastinpari maakuntien elinkeinopalveluille. Kansallisen ja maakunnallisen tason on toimittava saumattomasti yhteen, jotta yrityksille saadaan tuotettua selkeät palvelukokonaisuudet.

Hallitus linjasi asiasta eilisessä strategiaistunnossaan, ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää välittömästi valmistelut uuden toimijan muodostamiseksi. Tavoitteena on, että Business Finland aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Business Finland mahdollistaa yhtenäisen yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä tukevan toimijan, jolla on aluetiimit maakunnissa ja maailmalla. Tästä hyötyvät ennen kaikkea asiakkaat, eli yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palveluiden kehittäjät. Business Finlandissa Innovate, Export, Invest ja Visit -toiminnot yhdistyvät asiakkaan eduksi. Uudistuksen tavoitteena on kohdentaa henkilöstöä asiakaspalveluun sekä kotimaassa että ulkomailla, yhdistää kahden tahon palveluprosessit yhdeksi ja parantaa työn vaikuttavuutta. Mallilla otetaan harppaus lähemmäs yhden luukun -periaatetta. Noin 600 asiantuntijan Business Finland tulee olemaan näkyvä ja vahva toimija Suomessa ja maailmalla.

Tekes tai Finpro ei ole epäonnistunut tai tehnyt huonoa työtä. Business Finland rakentuu Tekesin ja Finpron henkilöstön osaamisen paremmalle hyödyntämiselle. Uuden toimijan tavoitteena on palvella kaikkiaan yli 10 000 kansainvälistymällä kasvua tavoittelevaa yritystä. Asiakasmäärän lisääminen edellyttää saumatonta yhteistyötä alueellisten ja yksityisten toimijoiden kanssa ja sitä, että alueilla suunnataan merkittävästi palveluita yritysten kasvukyvykkyyden ja osaamisen kehittämiseen. Suomessa on todella laaja joukko yrityksiä (n. 200 000 yritystä), jotka toimivat paikallisesti tai kotimarkkinoilla. Yli 18.000 yrityksen tuotteet menevät ulkomaille muiden yritysten tuotteiden osana. Näiden yritysten kansainvälistymisvalmiuksia pitää kehittää. Nykyisillä palveluilla ja toimintatavoilla se ei onnistu. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen tukea pk-yritysten viennin kaksinkertaistamista vuoteen 2020 mennessä. Business Finlandin perustaminen on keskeinen askel tavoitteen saavuttamiseksi.

Uusi toimija muodostuu yhtiöstä ja virastosta. Yhtiö vastaa asiakaspalvelusta, ja virasto kokonaisuuden strategisesta ohjauksesta ja julkisen rahoituksen kohdentamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa toimijaa. Virastolla varmistetaan, että hallitus päättää ja ohjaa jatkossakin julkisen rahan käyttöä. Tästä syystä kokonaan yhtiöittäminen ei ole perusteltua. Uudenlainen virasto-yhtiö-malli varmistaa julkisen rahan ohjauksen ja osakeyhtiömuotoisena toteutettavan asiakaspalvelun järkevällä tavalla.

Ulkomailla Business Finlandin verkosto toimii jatkossa yhä tiiviimmässä yhteistyössä ulkoministeriön edustustojen kanssa. Näiden operatiivista yhteistyötä tiivistetään ja uusia yhteistyömalleja pilotoidaan. Business Finlandin ulkomaan henkilöstö sijoittuu yhä useammassa kohteessa edustuston tiloihin. Yksi iso toimija selkiyttää merkittävästi myös yksityisen ja julkisen puolen toimijoista koostuvan Team Finland -verkoston toimintaa. Muutoksen myötä Team Finland -toiminnalle syntyy vihdoinkin selkeä moottori.

Edessä on iso ja nopeasti toteutettava muutos, joka herättää myös kritiikkiä. Yritysten etunäkökohdat ovat niin moninaiset, ettei kaikkia tyydyttävää ratkaisua saada aikaan. Olen vakuuttunut, että uusi toimija on parempi vaihtoehto kuin nykymallilla jatkaminen. Asiakkaalle sekä kumppaneille muutokset näkyvät vasta ensi vuonna.

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.