TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Digijättien toimintaa säänneltävä tiukemmin

Tuula Haatainen Julkaisupäivä 4.2.2021 10.16 Blogit

Työministeri Tuula Haatainen Osa digijäteistä ja sosiaalisen median yrityksistä on kasvanut niin suuriksi, että niiden toiminnalla on haitallisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Olemassa oleva sääntely Suomessa ja kansainvälisesti ei pysty korjaamaan havaittuja ongelmia, jotka liittyvät niin alustoilla julkaistuun laittomaan sisältöön kuin esimerkiksi epäoikeudenmukaisiin käytänteisiin. Tarve uudelle, EU-tasoiselle sääntelylle on ilmeinen. Yritysten ja kuluttajien kohtaamiin ongelmiin ei ole mahdollista puuttua riittävän tehokkaasti nykyisen lainsäädännön keinoin.

Euroopan komissio onkin antanut kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä kuluttajille ja yrityksille turvallisempi ja oikeudenmukaisempi. Toinen ehdotetuista asetuksista koskee digitaalisia palveluita ja toinen digitaalisia markkinoita. Suomi tukee asetusehdotusten tavoitteita (tiedote 4.2.2021).

Kilpailun on oltava reilua myös digiaikana

Digitaalisia markkinoita koskevan asetusehdotuksen kohteena olisi käytännössä noin 10–15 suurinta alustayritystä. Näillä yrityksillä on hyvin paljon markkinavoimaa yritys- ja kuluttajakäyttäjiinsä nähden. Alustayritys voi esimerkiksi hyödyntää markkina-asemaansa edellyttämällä tiettyjä palveluntarjoajia käyttämään alustayrityksen omaa maksusovellusta sovellusostoihin. Tällöin asiakassuhde muodostuu alustayrityksen ja kuluttajan välille, eikä sovelluskehittäjällä itsellään ole pääsyä kuluttajista kerättyyn dataan. 

Vastaavasti on ilmennyt tapauksia, joissa alustayritykset ovat suosineet omaa palveluaan tai tuotettaan antamalla sille paremman näkyvyyden kuin kilpaileville palveluille tai tuotteille. Vastaavia esimerkkejä epäoikeudenmukaisista käytänteistä on runsaasti lisää. Ongelmaan on puututtava.

Kilpailun on syytä olla tehokasta ja reilua myös digiaikana. Erityisesti datan saatavuus on kriittinen kilpailutekijä. Käytännössä muutama alustajajätti hallitsee pääsyä käyttäjistä koottuun dataan. Tämä monopoliasema on niin vankka, että käytännössä pienemmät toimijat eivät välttämättä saa pääsyä edes oman sisältönsä käyttäjädataan.

Suomi osallistuu aktiivisesti EU-asetuksesta käytäviin neuvotteluihin, jotta sisämarkkinoiden toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta voidaan edistää selkeiden sääntöjen avulla.

työministeri Tuula Haatainen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.