TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Energiaratkaisut, digitalisaatio ja terveysinnovaatiot ovat Suomen valtteja kansainvälisessä kilpailussa

Petra Tarjanne Pirjo Kutinlahti Julkaisupäivä 18.9.2020 9.14 Blogit

Pirjo Kutinlahti

Maailman megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio, biotalouden tai liikkumisen murros, työntyvät kaikkialla yritysten ja valtioiden neuvottelupöytiin. Miten Suomi voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja varmistaa hyvinvoivan yhteiskunnan?  

Petra Tarjanne

Kutsuimme keväällä 2020 laajan joukon asiantuntijoita tunnistamaan ja arvioimaan Suomelle merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Etsimme erityisesti sellaisia kasvualoja ja teemoja, joissa liiketoiminta pohjautuu korkeaan osaamiseen ja innovaatiotoimintaan.

Parhaat innovaatiot syntyvät teknologian ja asiakkaiden tarpeiden yhdistämisestä

Syntyi Suomen kasvumahdollisuuksien kartta, jota kutsumme kasvuportfolioksi. Tunnistetut 27 kasvumahdollisuutta ovat lupaavia itsenäisinäkin, mutta olennaisempaa on niitä yhdistelemällä syntyvien innovatiivisten ratkaisujen tuomat hyödyt. Menestyksellisimmät innovaatiot ovat lähes poikkeuksetta yhdistelmiä teknologisista ratkaisuista, asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä ja oivalluksista niiden yhdistämisen tavoista.  

Suomelle kiinnostavimmat kasvumahdollisuudet liittyvät

  • energiaratkaisuihin,
  • luonnonvarojen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään hyödyntämiseen (metsä, mineraalit, ilma, vesi, maatalous),
  • digitalisaatioon ja ICT-osaamiseen (tietoverkot, tekoäly, analytiikka) sekä
  • terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuihin.

Suomella on huippuluokan teknologisia ratkaisuja, mutta osaamista liiketoiminnan rakentamiseen tarvitaan lisää

Kestäviin energiaratkaisuihin Suomella on maailmanluokan teknologista osaamista. Kuitenkin osaamista puuttuu tavoista, joilla ratkaisut saadaan skaalattua ja vietyä globaaleille markkinoille. Uusi teknologia ei sellaisenaan riitä kaupalliseksi tuotteeksi, vaan tarvitaan ymmärrys markkina- tai asiakastarpeesta, jonka teknologia ratkaisee.

Kierrätysteknologiat, luonnonvarojen täyskierto (maa, metsä, ilma, vesi) ja materiaalien uusiokäyttö ovat kasvavia liiketoiminta-alueita, joissa voidaan ratkaista globaalin väestönkasvun ja raaka-aineiden riittävyyden haasteita. Vahvuuksiamme on cleantech-osaaminen, mutta kehityksen jarruna on teollisuuden pitkät investointisyklit ja teollisen mittakaavan testiympäristöjen puuttuminen.    

Digitalisaation kulmakiviä ovat turvalliset ja toimivat tietoverkot sekä datan, tekoälyn ja analytiikan hyödyntäminen eri sovellusaloilla. Näissä Suomella on vahvaa osaamista. Haasteenamme on markkinoiden ennakoiminen, datatalouden hyödyntäminen ja sen avulla asiakkaalle tuotettavan lisäarvon parempi haltuunotto.

Terveyden ja hyvinvoinnin innovaatioilla on entistä painavampi merkitys talouskasvulle. Terveyden, hyvinvoinnin sekä ihmisten elämänhallinnan palvelut ja ratkaisut ovat nopeasti kasvavia aloja. Terveysteknologia on nopeimmin kasvava vientiala, joka on viimeisen 20 vuoden aikana tuonut yli 12 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Alan merkitys tuottavuudelle ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiselle on myös huomattava. Terveysinnovaatioilla voidaan pienentää myös terveydenhuoltojärjestelmän ylläpidon seurauksena syntyvää julkisen talouden kustannuksia. 

Kasvuportfolion avulla haluamme lisätä avointa keskustelua tulevaisuuden suunnista ja Suomen vahvuuksien hyödyntämisestä globaalissa kilpailussa. Ennakoimalla trendejä ja arvioimalla omia kilpailutekijöitämme voimme auttaa suuntaamaan yhteiskunnan panostuksia sellaiseen innovaatiotoimintaan, joka lisää kilpailukykyämme ja tukee samalla Suomen hyvinvointia ja kestävyyttä. 

neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti
neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne

Kasvuportfolio

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.