TEMatiikkaa-blogi

Ensiaskel otettu Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeessa

Linda Kumpula Julkaisupäivä 19.9.2016 9.22 Blogit

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen on ydinenergialain tarkoittamaa luvanvaraista toimintaa. Fennovoima Oy:n kesäkuussa 2016 valmistuneen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) mukaisten selvitysten jälkeen Fennovoiman loppusijoitushanke vaatii toteutuakseen valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä rakentamis- ja käyttöluvat.

Jokainen loppusijoitushankkeen lupavaihe on itsessään tärkeä, mutta tärkeää on myös lupamenettelyn luoma jatkumo, jolla varmistetaan suunnitelmien tarkentuminen vaiheittain kohti käyttölupaa ja käyttötoiminnan aloittamista.  

Fennovoimaa on arvosteltu siitä, että sen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelmat ovat auki. Toisaalta kukaan ei kiistä sitä, että hankkeen toteuttaminen turvallisesti on ensisijaisen tärkeää. Myös yhteiskunnallista keskustelua pidetään suuressa arvossa.

Fennovoiman loppusijoitustoiminta voi alkaa vasta sitten kun Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen käytetty ydinpolttoaine on jäähtynyt useita vuosikymmeniä reaktorista poistamisen jälkeen.  Myös ydinvoimalaitoksen pitkän käyttöajan viimeisille polttoaineille tulee antaa riittävä jäähtymisaika. Fennovoiman suunnitelmien mukaan loppusijoittaminen alkaisi aikaisintaan 2090-luvulla, siihen on vielä pitkä aika. 

Polttoaineen jäähtymisaika on fysiikkaan perustuva reunaehto, joka ei hoputtamalla lyhene. Vuosikymmenten odottaminen myös lisää kapselointi- ja loppusijoituslaitoksessa aikanaan työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta.  Aika ennen loppusijoittamista kannattaakin käyttää hyödyksi sekä Fennovoiman suunnittelu- ja kehitystyössä että valvovien viranomaisten arviointityössä. Molemmilla kun on turvallisuutta lisäävä vaikutus.

Nyt on yhteiskunnallisen keskustelun aika. Ympäristövaikutusten arviointiin sisältyy YVA-ohjelmasta kuuleminen, jonka aikana työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myös järjestää julkiset yleisötilaisuudet 21.9.2016 Eurajoella ja 22.9.2016 Pyhäjoella. Myös tässä yhteydessä on mahdollisuus tuoda esille mielipiteensä. Erityisen tärkeää on nyt nostaa esille tarkasteltavia kohteita, joita koskevat arviointisuunnitelmat syystä tai toisesta YVA-ohjelmasta puuttuvat.

Fennovoiman loppusijoitushankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti, joten ulkomailtakin odotetaan lausuntoja. Kansainvälisen kuulemisen järjestelyistä vastaa ympäristöministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvio antavansa YVA-ohjelman riittävyyttä arvioivan yhteysviranomaisen lausunnon vuoden 2016 lopussa. Ministeriö huomioi lausunnossaan YVA-ohjelmasta esitetyt lausunnot ja mielipiteet. Lausunto ei tarkoita keskustelun päättymistä. Edellä mainittu lupavaiheiden jatkumo varmistaa senkin, että yhteiskunnallinen keskustelu Fennovoiman loppusijoitushankkeesta jatkuu vielä pitkään.

Erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, energiaosasto

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.