TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Kestävän kasvun politiikkaa: tehdään maailmasta parempi!

Leena Pentikäinen Julkaisupäivä 12.9.2017 9.59 Blogit

Työ- ja elinkeinoministeriön uusin Yrityskatsaus kertoo kestävästä kehityksestä ja uusista innovaatioista.

Kestävään kasvuun,  muun muassa energiaan, ruokaan, veteen, asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien haasteiden ratkaiseminen on globaalisti kasvava markkina. Ruoan tuotantoon kasvavalle väestömäärälle on löydettävä uusia ratkaisuja, tarvitsemme uusia proteiinin lähteitä jotta ruokaa saadaan kaikille. Puhumattakaan puhtaan veden saannista. Tarvitsemme uusia tapoja hyödyntää jätteitä ja saada niistä uusia tuotteita sekä energiaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan lisää päästötöntä energiantuotantoa. Puhtaalle ja edulliselle energialle on tarvetta, sillä 2,7 miljardia maailman ihmisistä käyttää edelleen esimerkiksi puuta tai puuhiiltä lämmitykseen. Energiaköyhyys on iso haaste kehitysmaissa, erityisesti niillä alueilla, jotka ovat kiinteän sähköverkon ulkopuolella. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä  uskomme, että Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa näillä sektoreilla.

Yrityksillä, jotka synnyttävät uusia innovaatioita ja ratkaisuja on kasvava merkitys kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisessa. Esimerkiksi uusiutuvan energian ja puhtaiden teknologioiden saralta suomalaisyritykset ovat jo löytäneet tiensä kehittyvien maiden markkinoille.  

Tällä liiketoiminnalla on ilman laadun paranemisen lisäksi lukuisia kehitysvaikutuksia.  YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, että energian puute on kehitysmaissa yksi suurimmista yrittäjyyden esteistä.  Energian saanti luo edellytyksiä yritysten syntymiselle sekä niiden laajentamiselle ja kasvulle – ja sitä kautta talouden vaurastumiselle.  Se mahdollistaa kytkeytymisen digikehitykseen – nettiin ja mobiilipalveluihin – joilla on yhä suurempi merkitys kehityksen ja talouskasvun kannalta. 

Uusiutuvan energian saanti antaa myös kotitalouksille mahdollisuuksia. Opiskelijat voivat opiskella iltaisin ja kotitaloudet voivat valmistaa ruokansa muuten kuin avotulella tai kerosiinipolttimella. Samalla säästetään hupenevia metsävaroja.

Kehityshaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joita yksi yritys pystyy harvoin tuottamaan yksin. Tarvitaankin yhteistoimintamalleja niin yritysten, tutkijoiden kuin kansalaisjärjestöjenkin kanssa.   

Tekesin ohjelmat, VTT:n tutkimushankkeet, Team Finland -kasvuohjelmat sekä tulevan Business Finlandin toiminta, tukevat yrityksiä kestävän kasvun tiellä ja auttavat löytämään globaaleille markkinoille.

YK:ssa laadittu globaali kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 luo yhteiset globaalit puitteet ja ohjaa kestävän kehityksen toteutumista maailmassa seuraavat 14 vuotta. Suomen hallitus on laatinut suunnitelman sen toteuttamiseksi. Tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali, osaava ja tasa-arvoinen sekä edistää tätä tavoitetta myös maailmalla.  

Tehdään maailmasta parempi, innovaatio kerrallaan!

Leena Pentikäinen, neuvotteleva virkamies, TEM

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.