TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Kestävän kehityksen innovaatiot ovat sauma suomalaisten yritysten menestykseen

Leena Pentikäinen Julkaisupäivä 8.1.2020 8.00 Blogit

Leena Pentikäisen ja Mika Naumasen kuvaSuomalaiset yritykset ovat alkaneet huomioida ja tunnistaa kestävän kehityksen mahdollisuuksia innovaatiotoiminnassaan: tuore valtioneuvoston tutkimus osoittaa, että lähes 90% kaikista tämän vuosikymmenen suomalaisista innovaatioista tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Innovaatioilla voidaan sekä ratkaista kehityshaasteita että tuottaa lisäarvoa ja kilpailukykyä yrityksille.

Innovaatiolla ilmastonmuutosta vastaan

Useat suomalaiset yritykset ovat jo maailmanlaajuisia johtajia omilla aloillaan, kun on kyse kestävyydestä, asiakaslähtöisyydestä ja -palvelusta. Näillä innovaatioilla on erityisesti merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tutkimuksessa kartoitettiin yli tuhat yritysten kehittämää innovaatiota. Kestävän kehityksen innovaatioiden kehittäminen ja liiketoiminnan uusiminen vaatii uskallusta ja pitkäjänteisyyttä. Nostamme esille muutaman esimerkin globaaleja kehityshaasteita ratkaisevasta yrityksestä uusiutuvan energian sekä materiaalien saralta.

Edullisen ja puhtaan energian tavoitteen saavuttamista tukevat esimerkiksi Nesteen ja St1:n dieselpolttoaineet. Neste Green 100 -diesel on tuotettu ilman raakaöljyä täysin uusiutuvista lähteistä ja sopii sellaisenaan mihin tahansa dieselautoon. Vastaavasti St1:n RED95-diesel on tuotettu lähes kokonaan jätteistä. Oilon Oy on kehittänyt maakaasun polttoon soveltuvan tekniikan, jonka päästöt ovat vain kolmannes EU:n sallimasta ylärajasta.

Uusiutuvien materiaalien hyödyntämisessä puupohjainen sellumateriaali toimii erinomaisena esimerkkinä: selluloosa ja ligniini korvaavat synteettiset muovien raaka-aineet. Spinnova kehittää selluloosakuidun käyttöä erityisesti tekstiiliteollisuuden tarpeisiin ja edesauttaa tekstiiliteollisuuden muuntumista vastuullisemmaksi. Yrityksen teknologia on ainoa, jolla syntyy lankaa suoraan puukuidusta ilman kemiallista käsittelyä sekä lähes ilman vettä. Langan valmistus menetelmällä kuluttaa 99 prosenttia vähemmän vettä puuvillan käyttöön verrattuna.

Katsaus tulevaisuuteen

Kestävä kehitys on globaali megatrendi, joka muuttaa yhteiskuntia ja markkinoita. Tulevaisuudessa ne yritykset menestyvät, jotka ovat integroineet kestävän kehityksen periaatteet olennaisesti liiketoimintaansa. Kestävien tuotteiden ja tuotantomenetelmien käyttö sekä valmistusosaaminen ovat entistä vahvempi kilpailuetu. Teknologia tulee myös tarjoamaan mahdollisuuksia kestävämpään tuotantoon siirtymisessä.

Haasteet, joita kohtaamme tulevaisuudessa, ovat entistä monisyisempiä ja vaikeimpia. On arvioitu, että vuonna 2050 noin 90 % maapallon ihmisistä on muuttanut kaupunkeihin, väestömäärä kasvaa nykyisestä seitsemästä noin kymmeneen miljardiin, eivätkä nykyiset tuotantomenetelmät riitä tuottamaan puhdasta vettä, ravintoa ja energiaa kaikille. 

Innovaatioihin satsaaminen onkin entistä tärkeämpää. Kestävän kehityksen haasteiden ratkaiseminen vaatii systeemisiä muutoksia – yksittäisten innovaatioiden sijaan tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Suomessa on pystyttävä muodostamaan osaamisen verkostoja, joiden avulla voidaan tarjota kokonaisratkaisuja kansainvälisiin tarpeisiin. Tämä vaatii laajaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä.

Lue tutkimus, joka selvitti, miten yritykset ja niiden kehittämät innovaatiot vastaavat globaaleihin kehityshaasteisiin ja millä kehityskuluilla YK:n asettamat Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Tutkimus keskittyi neljään kestävän kehityksen kannalta kriittiseen sektoriin – ruokaan ja maatalouteen, terveyteen, energiaan ja materiaaleihin sekä kaupungistumiseen.

Kehityshaasteiden kääntämistä kasvun mahdollisuuksiksi ja suomalaisten yritysten innovointia ovat tukemassa Business Finlandin palvelut sekä VTT:n palvelut.

Leena Pentikäinen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö ja Mika Naumanen, erikoistutkija, VTT

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.