TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Kokeiluista parhaat käytännöt käyttöön maakuntauudistuksessa

Jari Lindström Mika Lintilä Julkaisupäivä 21.2.2018 15.55 Blogit

Maakuntauudistus virittää yritys- ja työllisyyspalvelut uuteen muotoon. Nykyiset ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät siirtyvät tuleville maakunnille ja pääkaupunkiseudun kuntayhtymälle. Eivät kuitenkaan sellaisinaan, vaan kyse on suuresta palvelu-uudistuksesta. Työelämän murros ja kehittyvät yritykset sekä talouden kasvu vaativat entistä paremmin toimivat, myös alueelliset erot huomioon ottavat palvelut.

Uudistuksen tavoitteena on, että työnhakijat ja yritysten tarpeet kohtaavat nykyistä paremmin. Tämä on avaintekijä siinä, että alueet menestyvät, yritykset kasvavat ja työnhakijat työllistyvät nopeasti. Uudistukseen valmistaudutaan lukuisilla kokeiluilla.

Esimerkiksi Pirkanmaalla on menossa kymmenen kunnan työllisyyskokeilu, jossa kokeillaan asiakaslähtöisten palvelumallien kehittämistä. Samaan aikaan käynnissä on myös vastaavia maakuntavetoisia kokeiluja. Tämän vuoden aikana käynnistämme lisäksi niin sanottuja kasvupalvelupilotteja, joilla tuetaan yritys- ja työllisyyspalveluiden markkinoiden rakentumista. Kasvupalvelupilotteja on mahdollista rakentaa uuden allianssimallin pohjalle, ja toivommekin, että maakunnat ja kunnat lähtevät pilotteihin aktiivisesti mukaan. Myös jo käynnissä olevia kokeiluja on mahdollista virittää tähän suuntaan. Tärkeintä on, että asiakkaita ei pallotella eikä palveluun synny katkosta, vaan siirtymät kokeiluista käytöntöihin ovat sujuvia.

Kun kokeiluista on saatu tulokset, haluamme, että parhaat käytännöt ovat käytössä myös maakuntauudistuksessa.

Allianssimalli vahvistaa maakuntien ja kuntien yhteistyötä

Maakuntauudistuksessa on tärkeää, että maakuntien ja kuntien tehtävät saadaan sovitettua yhteen yritystoimintaa ja työllisyyttä tukemaan. Siksi esittelimme allianssimallin, joka mahdollistaa sekä maakunnan järjestämien yritys- ja työllisyyspalveluiden (kasvupalveluiden) että kunnallisten elinvoimapalveluiden resurssien yhdistämisen. Kolmantena kumppanina mukaan otetaan myös yritysten tai kolmannen sektorin osaamista.

Haluaisimme uskoa siihen, että kuntien ja maakuntien vastakkainasettelun aika on allianssimallin myötä jo ohitse – varsinkin kun kyse on yhteisistä tavoitteista ja asiakkaista. Olemme sopineet siitä, että maakunta on jatkossa yritys- ja työllisyyspalvelujen järjestäjä. Tarvitsemme kuitenkin sekä maakuntien että kuntien voimat kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Lisäksi tarvitsemme entistä enemmän mukaan palveluita tarjoavia yrityksiä. Haluamme hyödyntää rohkeasti markkinoita uudenlaisessa roolissa, uusien palveluinnovaatioiden luomisessa.

Siksi on hyvä, että nyt kokeillaan ja otetaan hyvät opit käyttöön.

Lisätietoa erilaisista kokeiluista

Mika Lintilä, elinkeinoministeri
Jari Lindström, työministeri

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.
MH
Mika Helva 6 Vuodet sitten
Hienoa, että kuntavetoisia työvoima- ja yrityspalvelukokeiluja ei ole unohdettu. Nyt olisi järkevä jatkaa niitä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvo valiokunnan ehdottamalla tavalla vuoden 2020 loppuun. Tällöin kokeiluissa tehtävä kehitystyö saa riittävästi aikaa ja asiakas voi siirtyä sujuvasti seuraavalle vastuutaholle, kun vuotta aiemmin mahdollisesti syntyvät maakunnat ovat saaneet oman toimintansa kunnolla käyntiin.