TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Kuntakokeilut käynnistyvät – Mikä muuttuu?

Tuula Haatainen Julkaisupäivä 26.2.2021 7.57 Blogit

Työministeri Tuula Haatainen

Työllisyyden kuntakokeilut ovat aivan nurkan takana. Kokeilut käynnistyvät 1. maaliskuuta 25 kokeilualueella. Kokonsa puolesta voidaan puhua massiivisesta kokeilusta, sillä maaliskuun aikana TE-toimistoista siirtyy 118 kuntaan yhteensä noin 230 000 asiakasta ja yli 1100 henkilötyövuotta. Kokeilut kestävät reilut kaksi vuotta päättyen 30. kesäkuuta 2023.

Tilaus kuntakokeiluille on valtava. Kun kokeilujen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2019, ei vielä tiedetty tulevasta koronapandemiasta. Työmarkkinoiden kiivas muutostahti ja kohtaanto-ongelmien syveneminen olivat kuitenkin olleet jo pitkään nähtävissä. Työnhakijoiden ja työnantajien palvelutarpeet kehittyvät yhä yksilöllisempään ja monialaisempaan suuntaan. Nyt alkavat kokeilut mahdollistavat asiakkaiden entistä yksilöllisemmän palvelun, kun työllisyyden hoito siirtyy kuntien ja valtion yhteisille hartioille ja asiakastieto kulkee yhteisen järjestelmän kautta.

Työllisyyden kuntakokeiluilla rakennetaan työnhakijoille sellaista palveluprosessia, jossa ihmisellä on ympärillään entistä vahvempi paketti kaikkia niitä toimia, joita hän tarvitsee työllistymisensä tueksi. Kunnat tulevat kokeilussa hyödyntämään monialaisuuttaan yhteensovittamalla entistä vahvemmin eri toimialojensa palveluita. Nämä kokeilut tukevat mahdollisuutta visioida ja tehdä aivan uudella tavalla hallinnon rajat ylittäviä palveluratkaisuja. Kokeilujen tavoitteena on kehittää entistä parempia palveluita työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi ja hakea myös parhaita käytäntöjä tulevien palvelurakenteiden pohjaksi. Kokeiluille yhteistä ovat asiakaskohderyhmät ja kokeilulaissa säädetyt tehtävät. Kokeilut itse kuitenkin päättävät toteuttamastaan palvelumallista. 

Yhteinen kokeilujen seurantatieto päivittyy kuukausittain ja se tehdään näissä kokeiluissa avoimeksi, läpinäkyväksi ja hyvin saavutettavaksi. Työllisyyden kuntakokeilujen julkinen tietoportaali otetaan käyttöön maaliskuussa, ja maaliskuun tilastokatsausta päästään tarkastelemaan 4. toukokuuta. Tietoportaalin avulla jokainen kuntakokeilusta kiinnostunut voi seurata kokeilujen etenemistä. 

Kuntakokeilu antaa loistavan tilaisuuden yhteistyön kehittämiselle niin valtion ja kuntien välillä kuin myös kuntien kesken. Keskinäiseen sparraukseen ja yhteiskehittämiseen kannustetaan, ja yhtenä työkaluna voidaan hyödyntää juuri avointa tietoa. Arviointi- ja seurantatiedon halutaan liikkuvan kuntien kesken, jotta parhaista käytännöistä, onnistumisista ja epäonnistumisista voidaan oppia kokeilujen kesken. 

Kuntakokeilusta halutaan saada systemaattista arviointitietoa paikallisesti järjestettävän palvelun vaikutuksista. Arviointitietoa tullaan hyödyntämään koko työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamisessa. Arviointitutkimuksen toteuttajiksi on valittu VATT:n johtama tutkijakonsortio. Arviointi tulee keskittymään kokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutuksiin. Lisäksi tullaan arvioimaan kuntien hyödyntämien palvelumallien vahvuuksia. 

Haluan toivottaa erinomaista starttia kaikille kuntakokeiluille ja myös TE-toimistoille, jotka kokeiluvalmistelun myötä ovat toteuttaneet uudelleenorganisoitumista. Koronapandemian vuoksi kokeilut käynnistyvät hyvin toisenlaisessa ympäristössä kuin alun perin ajateltiin. Kokeilujen käynnistyminen on kuitenkin erinomainen merkki siitä, että suomalainen hallinto kykenee uudistumaan jopa näin poikkeuksellisina aikoina. Se, että olemme nyt kokeilujen toimeenpanon kynnyksellä, on asia, josta olen erittäin ylpeä.

työministeri Tuula Haatainen
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
J
Jussi Parviainen 3 Vuodet sitten - Muokattu

Miten voi olla ylpeä, kun mitään konkreettista ei ole vielä saavutettu? vai juuriko siitä pitääkin olla ylpeä? Kuntouttava työtoimi on sosiaalipalvelu, joka ei kuulu työkykyisille, ja palkkatuki on tulonsiirto yksityiselle puolelle, jos palkan maksaa valtio, mutta yksityinen ottaa hyödyn! Palkkatukea tulisikin käyttää vain julkisen puolen työtehtäviin! Osatyökykyistenkin pitäisi saada asiallinen ja perusteellinen lääkärintutkinta, jossa "kelan lääkäri" ei tee osatyökykyisestä työkykyistä paperilla! Kaikki tämä on ollut "maan tapa " Tähän asti!