TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Live liian tärkeä pysäytettäväksi

Jari Gustafsson Julkaisupäivä 17.2.2017 13.36 Blogit

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tammikuussa selvityksen liikenneverkon kehittämisestä. Nyt työtä jatketaan parlamentaarisessa työryhmässä. Työryhmä määrittelee liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen keinot. Työryhmän työ valmistuu ensi vuoden helmikuussa.

Monia liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä esiteltyjä asioita tulisi viedä eteenpäin kritiikistä huolimatta. Suomen liikenneverkko vaatii kehittämistä monesta syystä.

Ensimmäinen niistä on energia- ja ilmastopolitiikka. EU:ssa on sovittu kunnianhimoiset ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet, jotka ohjaavat Suomea. Liikenteellä on keskeinen rooli esimerkiksi päästövähennystavoitteen saavuttamisessa: liikenteen päästöjä tulee pystyä vähentämään jopa puolella. TEM pitää tärkeänä, että liikenteen kannustejärjestelmissä huomioidaan aiempaa paremmin ajoneuvon aiheuttamat päästöt. Auto-, ajoneuvo- ja polttoainevero kannustavat hankkimaan vähäpäästöisiä autoja ja ajamaan niillä tehokkaasti.  Autoveron suunnitelmallinen ja maltillinen keventäminen uudistaisi autokantaa ja auttaisi tavoitteiden saavuttamisessa.

Toinen syy on kasvu. Liikenneverkkoyhtiön mahdollisuus myydä palveluyrityksille käyttöoikeutta ja niiden taas edelleen palvelupaketteja tienkäyttäjille, on hyvä esimerkki siitä, miten valtio voi luoda uusia markkinoita yritystoiminnalle. Moderni tieverkko toimisi alustana uusille palveluille. Liikenteen kehittäminen digitaalisilla palveluilla sekä tieverkon kunnon parantaminen tukevat kasvua.

Kolmanneksi, yhtiöittämismalli voisi parhaimmillaan turvata Suomen eri alueiden tieverkon kunnon ja lisätä alueelle tulevia investointeja. Selvityksessä käsitelty liikenneverkkoyhtiö osallistuisi kuntien kanssa alueellisten ja suurten kaupunkiseutujen yhteiskunnallisesti merkittävien liikennesuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen modernilla investointimallilla. Yhtiö toisi näihin toimiin ketteryyttä. Liikenneverkon kehittäminen mahdollistaisi myös julkisen vallan roolin keventämisen ja kalliiden väylähankkeiden rahoittamisen eri lähteistä.

Modernilla ja oikeanlaisella kehittämisellä Suomi voisi olla edelläkävijä liikenteen uusissa palveluissa ja synnyttää moderneja yrityksiä, uudenlaista liiketoimintaa, vientiä ja työpaikkoja, kasvua. Liikenneverkon kehittämisen hyödyt ovat selkeitä niin energia- ja ilmastotavoitteiden, aluekehityksen, elinkeinoelämän kuin markkinoiden toimivuudenkin kannalta.

Tämän takia TEM haluaa olla työssä mukana.

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.