TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Maakuntauudistus mullistaa palvelujen järjestämisen periaatteet

Jari Gustafsson Julkaisupäivä 1.7.2016 9.00 Blogit

Julkinen keskustelu alkakoon nyt, kun hallitus on julkistanut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset. Niistä keskeisimmät ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Koko 600-sivuinen lukupaketti löytyy verkosta osoitteesta www.alueuudistus.fi.

Moni asia on kevään aikana edennyt hyvään suuntaan. Hallintojärjestelmien uudistaminen on perusteltua vain, kun se mahdollistaa kasvun, uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymisen avoimelle sektorille. Luottamus siihen, että nämä kriteerit toteutuvat maakuntauudistuksessa, on työ- ja elinkeinoministeriöstä katsoen nyt aiempaa korkeammalla.

Liiketoimintamahdollisuuksia luo erityisesti palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottaminen toisistaan. Erottaminen on nyt tehty selkeästi. Samaa ajattelutapaa ja pitkälti myös samaa mallia tulemme käyttämään työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevassa kasvupalveluja, eli yritys- ja TE-palveluja koskevassa valmistelussa.

Toinen tärkeä asia tässä uudistuksessa on valinnanvapausperiaatteen toteuttaminen. Se on tärkeää niin asiakkaiden kuin yritysten ja toimivien markkinoiden kannalta. Asiakkaan valinnanvapauden käytännön toteutustapaa ei vielä täysin ole määritelty. Jatkotyön pohjana on neljä erilaista mallia. Useampi malli mahdollistaa erilaisten asiakasryhmien ja eri alueiden palvelutarpeiden huomioon ottamisen. Ne avaavat samalla erikokoisille yrityksille mahdollisuuksia tulla mukaan tuottamaan julkisrahoitteisia palveluja.

TEM pitää tärkeänä uusien palveluinnovaatioiden syntymistä. Tarvitaan saumattomat palveluketjut eri hallinnonalojen ja -tasojen palvelujen välille. Innovaatioita voi syntyä eri hallinnonalojen palveluja yhdistämällä, esimerkiksi integroimalla sosiaali-, terveys- työllisyys-, osaamis- ja asumispalveluja. Palveluntuottajalla tulee olla mahdollisuus tarjota asiakkailleen myös muitakin kuin maakunnan maksamia palveluja ja kilpailla asiakkaistaan näiden avulla. Palveluintegraation periaate luo mahdollisuudet aidosti asiakaslähtöisille ja vaikuttaville julkisille palveluille.

Maakuntauudistuksen myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Tulosohjauksen aika päättyy. Aluekehittämisen toimijat muuttuvat. Osa nykyisistä toimijoista lakkaa ja syntyy uusi hallinnon taso. Valtion ja maakuntien vahva kumppanuus nousee entistä tärkeämpään rooliin, kun maakuntien itsenäisyys korostuu. TEM:n vastuulla olevan aluekehittämisjärjestelmän varaan voidaan rakentaa moderni, valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä.

Maakunnista muodostuu useiden hallinnonalojen toimijoita. Myös ministeriöiden on tärkeää katsoa kokonaisuutta ja sovittaa aluekehittämisen tavoitteet yhteen jo valtioneuvoston tasolla. Tätä työtä TEM hoitaa mielellään, koska kasvu saadaan aikaiseksi vain eri toimien yhteisvaikutuksella.

TEM on käynnistämässä kasvupalveluita ja aluekehittämistä koskevan laajan uudistushankkeen. Hankkeessa uudistetaan sekä toimintamallit että niitä ohjaava lainsäädäntö. Uudistustyö tehdään yhteistyössä eri hallinnonalojen ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, TEM

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.