TEMatiikkaa-blogi

Midcap-yrityksistäkö seuraavaksi uutta kasvua?

Mika Lintilä Julkaisupäivä 29.5.2018 11.33 Blogit TEM

Pienissä suuryrityksissä eli midcap-yrityksissä piilee paljon kasvumahdollisuuksia. Jo suurina yrityksinä – ja usein kansainvälisinä – niillä on erinomaiset lähtökohdat siihen. Team Finland -palveluissa on tilaa kymmenille uusille kasvu-uralle tähtääville yrityksille.

Pienet suuryritykset luokitellaan EU:n pk-määritelmän mukaan suuriksi, mutta niiden liikevaihto jää konsernitasolla alle 300 miljoonaan euroon.

Tällaisia yrityksiä ei ole maassamme kovin paljon – kaikki toimialat mukaan lukien selvästi alle tuhat kappaletta. Niiden rooli taloudessa on kuitenkin lukumääräänsä suurempi. Niillä on myös merkittävä kasvupotentiaali: ne ovat jo kohtuullisen kokoisia, joten niihin on usein kertynyt sekä varoja että osaamista vahvistaa kasvuaan.

Yrityspolitiikassa ei ole tähän mennessä kiinnitetty erityisen suunnitelmallisesti huomiota tähän yritysjoukkoon. Välineitä näiden yritysten kehittämiseen on kuitenkin olemassa, sillä suuri osa Team Finland -toimijoiden rahoitus- ja vienninedistämispalveluista sopii joko samoilla tai lähes samoilla ehdoilla niin midcap-yrityksille kuin pk-yrityksillekin.

Team Finland -asiakkaina midcappejä ei kuitenkaan ole ollut kuin runsas sata kappaletta. Tämä johtuu varmasti ainakin osin siitä, että kaikki midcap-yritykset eivät tiedä, että nekin voivat saada Team Finland -palveluja.

Näen tässä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Suomen kasvu-uran ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi on syytä saada myös tämän kokoluokan yritykset uudelle kasvu-uralle.

Tärkeintä on taata sujuvat, matalan kynnyksen palvelut kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksillemme

Olenkin tänään käynnistänyt midcap-yrityksille suunnatun viestintäkampanjan, jossa Team Finland -toimijat lähestyvät omien kanaviensa kautta midcap-yrityksiä ja haastavat niitä kehityshankkeisiin ja palvelujen käyttöön.

Samanaikaisesti vahvistamme Team Finland -toimijoiden yhteistyötä midcap-yritysten palveluissa. Tähänkin on selvä peruste: midcapeillä on hankkeidensa laajuuden vuoksi tarve käyttää kaikkien toimijoiden palveluja ja usein jopa samanaikaisesti.

Business Finland aloitti toimintansa vuoden vaiheessa. Se tarjoaa katkeamattomat palveluketjut innovaatiotuesta aina valmiin tuotteen tai palvelun kansainvälisille markkinoille viemiseen saakka. Yritysten kannalta muutos näkyy parempina palveluina. Tärkeintä on taata sujuvat, matalan kynnyksen palvelut kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksillemme. Business Finland kuten myös Finnvera, Tesi ja ulkoasiainministeriö ovat täysillä sitoutuneet midcap-yritysten entistä parempaan palveluun.

Nyt kun maailmanmarkkinoilla on hyvä veto, on erityisen hyvä aika saada midcapitkin entistä paremmin mukaan rakentamaan uutta kasvua. Kaikki Team Finland -toimijat toivottavat midcap-yritykset tervetulleiksi kysymään palveluistaan ja käyttämään niitä.

Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Mika Lintilä TEM team finland

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.