TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Myös liitoille järjestetään mahdollisuus vaikuttaa työnäytteen valmisteluun

Jari Lindström Julkaisupäivä 26.4.2016 13.26 Blogit

Hallituksen tuoreen työllisyyspaketin toimista näyttää vallitsevan epätietoisuutta työmarkkinakentällä. Vaikka työnäytepalvelua markkinoidaan tiettyjen tahojen puheissa nyt pakkotyönä, siihen osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Nyt tehdään vasta selvitystä, jossa mietitään esimerkiksi, onko työnäytepalvelun pituus muutaman viikon vai muutaman kuukauden mittainen. Sen pituudesta ei ole vielä päätöstä ja todellisuudessa pituuden päättävät vapaehtoisesti siihen osallistuva työtön ja työnantaja yhdessä. Toivonkin ay-johtajien tutustuvan hallituksen esityksiin huolella, kun arvioivat näitä uudistuksia.

Väärinkäytösten mahdollisuudet tullaan valmistelussa kitkemään. Selvää on jo nyt, ettei työnäytetyöntekijöitä saa käyttää suhdannehuippujen tasaajina eikä kesätyöläisten sijaisina. Suomessa on vahva ja ammattitaitoinen luottamusmiesverkosto, joka varmasti pystyy omalta osaltaan estämään työnäytepalvelun mahdolliset väärinkäytökset.

Keskusjärjestöjä on asian tiimoilta jo kuultu, mutta epäselvyyksien välttämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö järjestää myös liitoille tilaisuuden, jossa he pääsevät vaikuttamaan työnäytteestä tehtävän selvityksen valmisteluun.

Olen myös pyydettäessä valmis tulemaan liittojen päättäviin elimiin avaamaan tarkemmin sekä työnäytteen että muutkin hallituksen työllisyyspakettiin sisältyvät suunnitelmat.

Eikö kannattaisi katsoa rauhassa avaako työnäytepalvelukokeilu uuden portin työllistymiselle vai ei? Jokainen työtön haluaa varmasti työllistyä. Työttömän ja työn kohtaamiseen on tehtävä kaikki voitava.

Jos osoittautuu, ettei kokeilun kautta työllistytä, niin se voidaan lopettaa koska vain. Kannattaa myös miettiä tarkasti, onko peruspäivärahalle putoaminen epäinhimillisempi taloudellinen riski työttömälle kuin työllistyä nopeasti, vaikka ansiosidonnaista työttömyysturvatasoa alemmalla palkalla.

Jari Lindström, oikeus- ja työministeri

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.