TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Myyjät murroksen keskellä - Kaupan alan EGR-hanke saavutti tavoitteensa

Erja Nikula Julkaisupäivä 7.1.2020 14.08 Blogit

Erja NikulaEuroopan globalisaatiorahaston (EGR) osarahoittaman, kaksivuotisen kaupan alan hankkeen tulokset ovat mairittelevia: jopa 85 prosenttia työnsä menettäneistä oli työllistynyt uudelleen hankkeen päättyessä.

Anttilan tavarataloketjun konkurssi ja Stockmannin irtisanomiset jättivät syksyllä 2016 yli 1 600 kaupan alan työntekijää työttömäksi. Suomi käynnisti nopeasti EGR:n tuella hankkeen, jossa irtisanotuille tarjottiin heidän työllistymistään edistäviä palveluita.

EGR:n toteuttajien näkökulmasta hanke oli haasteellinen, sillä Anttilan ja Kodin1 -tavarataloja oli ympäri Suomea, kun aiempia, lähinnä ICT-alaan kohdistuneita EGR-hankkeita oli toteutettu lähes pelkästään neljän suurimman ELY-keskuksen alueilla. Haasteellisuutta lisäsi kaupan alan irtisanottujen keskimäärin matala koulutustaso ja kohtuullisen korkea keski-ikä. Lisäksi verkkokaupan kasvava markkinaosuus herätti pelkoa työpaikkojen riittävyydestä irtisanotuille.

Ministeriön johdolla pidimme projektissa tiiviisti yhteyttä PAM:n kanssa. Projektin PAM:lta saaman palautteen mukaan asiakkaat olivat todella tyytyväisiä palveluihin niiden käynnistyttyä.

Varsinkin Anttilan konkurssin myötä työnsä menettäneillä oli takanaan keskimäärin pitkät ja vakaat työurat. Edunsaajien joukossa oli esimerkiksi henkilöitä, jotka eivät omistaneet älypuhelinta eivätkä olleet tottuneet käyttämään tietokonetta. Tänä päivänä työnhaku tapahtuu suurelta osin sähköisesti, eivätkä TE-palvelut enää pääsääntöisesti opasta asiakkaita käyttämään tietokonetta tai älypuhelinta.

EGR-hanke mahdollisti vanhanmallisen ja kaupan alalta irtisanotuille räätälöidyn ”ATK-kurssin” järjestämisen. Kurssilla opastettiin tietokoneen ja älypuhelimen käyttöä työnhaussa ja sen aikana osanottajille muun muassa luotiin omat sähköpostiosoitteet. Kurssit olivat erittäin suosittuja ja kaikki asiakaspaikat täytettiin. Vaikka irtisanotuista vain alle 10 prosenttia tarvitsi tätä koulutusta, se paransi kohderyhmän työnhakutaitoja merkittävästi.

EGR on erinomainen työkalu isojen irtisanomistilanteiden hyvässä hoitamisessa. 

Eniten asiakkaita oli Uudellamaalla, jossa sijaitsi muun muassa Anttilan pääkonttori, useita suljettuja tavarataloja ja sekä myös iso määrä Stockmannilta irtisanottuja. Uudellamaalla hankkeen kohderyhmä oli varsin heterogeeninen: se sisälsi myyjien lisäksi paljon muita erityyppisiä kaupan alan osaajia. Uudellamaalla koulutuksia ja muita palveluita kyettiin tarjoamaan enemmän kuin muualla, sillä tulijoita koulutusryhmiin riitti. Uudenmaan palveluihin osallistui jonkin verran myös muiden alueiden asiakkaita.

Muualla Suomessa asiakkaita oli kohtuullisen vähän, mikä vaikeutti monipuolisten ryhmämuotoisten palveluiden järjestämistä, koska ryhmiä ei saatu muodostettua. Ongelmia oli myös TE-toimiston asiantuntijapalveluiden järjestämisessä, jota ei aluksi kyetty järjestämään kuin niillä alueilla, joissa oli käynnissä muitakin EGR-projekteja.

Pienempien asiakasmäärien alueilla olivat TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat erittäin menestyksekkäästi suuressa roolissa EGR-palveluiden järjestämisestä ja asiakaspalvelusta. Siitä kiitokset heille! Pientenkin asiakasmäärien alueilla kyettiin järjestämään kohderyhmälle joitakin räätälöityjä työnhakuvalmennuksia, sillä kohderyhmät koostuivat varsin usein pelkästään myyjistä. Suureksi avuksi oli myös projektin loppuvaiheessa koko maan asiakkaille kilpailutettu yksilöllinen valmennuspalvelu.

EGR on erinomainen työkalu isojen irtisanomistilanteiden hyvässä hoitamisessa. Suomi on käyttänyt EGR:n rahoitusmahdollisuutta aina silloin, kun se on ollut mahdollista. Kaupan alan projektin hyviin tuloksiin vaikutti EGR-rahoituksen lisäksi myös yleisen talous- ja työllisyystilanteen huomattava paraneminen. Projektin asiakkaiden suhteellisen helppo työllistyminen oli positiivinen yllätys projektin parissa työskennelleille henkilöille. 

Erja Nikula, suunnittelija, työ- ja elinkeinoministeriö


Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) tukee isoissa irtisanomistilanteissa työnsä menettäneitä koulutuksen, valmennuksen ja ohjauksen avulla työllistymään uudelleen tai perustamaan yrityksen. Suomessa EGR-hankkeet hoidetaan yhteistyössä TEM:n, ELY:jen ja TE-toimiston kesken. Kaupan alan hankkeen loppuraportti toimitettiin komissiolle joulukuun 2019 alkupuolella.

Lue lisää Euroopan globalisaatiorahastosta TEM:n verkkosivuilta.

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.