TEMatiikkaa-blogi

Ohjaamot palvelevat matalalla kynnyksellä

Tapani Kojonsaari Julkaisupäivä 26.2.2016 14.00 Blogit
Matala kynnys, yksi luukku, one-stop shop – kaikkia näitä termejä käytetään kuvaamaan nuorille monialaisesti palveluja tarjoavia Ohjaamoja.

Nuorten tuen tarve ja nuorten kohtaamat ongelmat ovat usein monisyisiä  ja niiden ratkaiseminen vaatii eri tahojen yhteistoimintaa ja palveluiden yhteen sovittamista.

Ajatus yhden oven takaa löytyvästä nuorille suunnatusta palvelupisteestä ei ole uusi, vaan ensimmäiset niistä aloittivat toimintansa jo kuluvan vuosikymmenen alkupuolella.

Rakennerahastokauden 2014-2020 käynnistyessä alkoi Ohjaamoiksi nimettyjen palvelupisteiden suunnittelu ja toteutus Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen tuella eri puolilla Suomea. Sittemmin Ohjaamoja on käynnistynyt myös ilman ESR-rahoitusta. Tällä hetkellä toiminnassa on jo 32 Ohjaamoa, ja uusia suunnitellaan.

Ohjaamot kokoavat yhteen alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitetut TE-hallinnon, sosiaali- ja terveysalan, oppilaitosten, nuorisopalvelujen sekä kolmannen sektorin palvelut.

Toimintamallin rautalankakuvaus lähtee siitä, että nuori voi astella  Ohjaamoon melkeinpä millaisen asian kanssa tahansa. Joillekin tarvittava tieto tai kaivattu neuvo saattaa löytyä kerralla,  toisten kohdalla voi olla tarvetta useammalle visiitille ja pidempiaikaiselle tuelle tai jotain siltä väliltä. Tärkeintä on, että nuori saa kaipaamaansa tukea ja että se sama aikuinen olisi mukana mahdollisella seuraavallakin käynnillä.

Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu nuoren siirtyessä työelämään, opintoihin tai esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palvelujen piiriin. Ohjaamot tekevät myös  yritysyhteistyötä ja siten edistävät alueensa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja keinoja hankkia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Ohjaamo-toiminnalle on asetettu väljähköt reunaehdot, mutta muutoin se perustuu sopimuksellisuuteen: kumppanit (kunta, valtio, kolmas sektori ja yrittäjät) sopivat yhteistyön muodoista ja tavoista keskenään.

Toimintamallin tulee joustaa toimintaympäristön mukana: ison kaupungin Ohjaamo edellyttää  erilaista toimintalogiikkaa kuin pienen maaseutupaikkakunnan Ohjaamo.”Pop-Up Ohjaamoilla” kyetään tavoittamaan oman toiminta-alueen reunoilla asuvia nuoria.

Ohjaamo-toiminta on käynnistynyt innostuneesti, odotettua laajemmin ja monipiirteisemmin. Yhteistyö eri tasoilla on sujunut hyvin. Toimintaa koordinoiva Kohtaamo-hanke on tehnyt vahvaa työtä Ohjaamojen tukemisessa ja verkottamisessa.

Alkutaival ei ole ollut aivan ongelmatonta. Eri viranomaisten toimintatavat ja –kulttuurit vaihtelevat suuresti, ja niiden yhteensovittaminen on osoittautunut paikoitellen hankalaksi.

Etenkin sosiaalisessa mediassa toteutetusta, sekä valtakunnallisesta että paikallisesta viestinnästä huolimatta ikähaarukaltaan laajan (15-30 v.) nuorten joukon tavoittaminen on koettu monessa Ohjaamossa haasteelliseksi.

Niukkenevien resurssien todellisuudessa Ohjaamo-toiminta on myös nähty uhkana, joka kahmii nuorten palveluihin suunnatut resurssit, vaikka todellisuudessa kyse on olemassa olevien resurssien tehokkaammasta ja tuloksellisemmasta hyödyntämisestä.

Iso haaste on toiminnan vakiinnuttaminen pilottivaiheen päättyessä vuoden 2018 helmikuussa. Vaikuttamistyö Ohjaamojen vakinaistamiseksi on jo käynnistynyt.

Tapani Kojonsaari, erityisasiantuntija, TEM

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.