TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Osaaminen näkyviin – portfolion avulla?

Teea Oja Julkaisupäivä 7.9.2021 11.33 Blogit

Teea Oja Meillä jokaisella on paljon osaamista, josta emme ole tietoisia, jota emme osaa pukea sanoiksi tai jonka äärelle emme vain ole tulleet pysähtyneeksi riittävästi. Pysähtyminen on kuitenkin tarpeellista: osaaminen on arvokasta itsessään ja oman osaamisen huomaaminen on avain sen käyttämiselle. 

Oman osaamisen pohtiminen on osa elinikäisiä urasuunnittelutaitoja, joiden avulla navigoimme ura- ja elämänpolullamme työn, koulutuksen ja muiden elämänsisältöjen vaihtelevassa maastossa. Mitä osaan, miten sanoitan olemassa olevaa osaamistani, miten tuon sitä näkyväksi, miten haluan tai voin sitä hyödyntää – muun muassa nämä ovat keskeisiä omaan osaamiseen liittyviä kysymyksiä.

Millä tavalla yksilö voisi tunnistamaansa osaamista tuoda esille? Tehtävä ei ole helppo, sillä olemme varsin tottuneita ja opastettujakin listaamaan osaamistamme suoritettuina kursseina, tutkintoina ja työkokemuksena, vaikka osaamisemme on paljon tätä laajempaa. Osaamista kertyy muun muassa opinnoissa, työssä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-aikana ja perhe-elämässä.

Portfolio yksi keino tuoda omaa osaamista esiin

Portfolio voi tarjota alustan osaamisen sanoittamiselle ja esiintuomiselle. Portfolio eli näyte- tai osaamiskansio voi kulkea rinnalla yksilön elämässä dokumentoiden kaikkea sitä osaamista, jota yksilö tunnistaa itsessään. Tärkeää olisi säännöllisesti ja toistuvasti pysähtyä pohtimaan osaamistaan ja muuttaa osaamista sanalliseen muotoon. Portfoliolla on arvoa yksilölle sellaisenaankin, mutta myös välillistä hyötyä urasuunnittelussa ja opintoihin ja työhön hakemisessa.  

Portfolio 

  • osoittaa tekijälle konkreettisesti, mitä kaikkea osaamista hänellä on 
  • auttaa tekijää hahmottamaan, miten hän voisi yhdistää erilaisia osaamisia mielekkääksi kokonaisuudeksi 
  • vahvistaa tekijän itsetuntemusta ja itseluottamusta, kun hän tuntee osaamisensa, arvostaa osaamistaan ja itseään sekä kykenee myös puhumaan osaamisestaan vakuuttavasti 
  • auttaa tekijää pohtimaan aika ajoin uraa ja sen suuntaa: millaisia moninaisia uravaihtoehtoja hänellä voisi olla kertyneen osaamisen perusteella, nykyisessä organisaatiossa tai sen ulkopuolella.

Portfolion muoto ja tyyli ovat vapaasti valittavissa. Se voi olla muistitikku, fyysinen kansio tai vaikkapa laatikko, joka sisältää artikkeleita, lehtileikkeitä, palautteita, omia reflektointeja ja kirjoituksia, valokuvia, videointeja ja näyteobjekteja osaamisesta. Verkko tarjoaa portfolioiden digitaaliseen toteuttamiseen useita työkaluja: sosiaalisen median alustoja, helppoja verkkosivujen julkaisujärjestelmiä sekä portfolio- ja blogityökaluja. 

Tärkeää on, että portfolio palvelee tekijäänsä. Portfolion kokoamisen prosessi on jo itsessään syvällinen sukellus omaan osaamiseen, sen tunnistamiseen, oikeilla sanoilla kuvaamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Usein vasta tällaisen prosessin kautta valkenee yksilölle hänen osaamisensa kaikessa laajuudessaan ja syvyydessään. Sen myötä mahdollistuu osaamisen ja oman potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen, joka voi johtaa uusille poluille ja elämänalueille tai tarjota itsearvostusta, varmuutta ja hyvinvointia nykyhetkeen. 

Sitralla on parhaillaan käynnissä Osaaminen näkyviin -kampanja, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. 

Teea Oja, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.