TEMatiikkaa-blogi

Palvelut kasvun lähteenä

Petra Tarjanne Julkaisupäivä 18.1.2017 13.32 Blogit

-Palvelu ei koskaan ole olemassa ilman asiakasta. Tuote voi jäädä hyllyyn käyttämättä, mutta palvelu syntyy aina asiakaskohtaamisen kautta. Asiakkaan tarpeet ovat palvelujen ydin ja niiden tunnistaminen avain palvelujen kysynnän kasvuun. Siksi palveluliiketoimintaa ja palvelujen kasvua tarkasteltaessa asiakkaalle syntyvän arvon merkitys on keskeinen asia, toteaa elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikkö Ilona Lundström tuoreen Yrityskatsauksen esipuheessa.

Yrityskatsaus tarkastelee palveluliiketoimintaa monesta näkökulmasta:  Millaista on palveluiden vienti suhteessa perinteiseen liiketoimintaan, mitä palvelut merkitsevät teollisuudessa tai ekosysteemien kehittymisessä.

Etlatieto Oy:n varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö kuvailee digitalisoitumisen tuomia muutoksia. Palveluiden tuottaminen on muuttunut ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Kun ennen olimme sidottuja aukioloaikoihin ja palvelupisteisiin, voi asiakas tänään tulla mistä päin maailmaa tahansa. Se luo aivan uuden kilpailutilanteen ja avaa myös uusia kasvun mahdollisuuksia yrityksille.

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että olemme jääneet palveluiden viennissä huomattavasti jälkeen mm. Ruotsista. Kansainvälisillä markkinoilla joudumme entistä kovemman kilpailun keskelle. On yhä tärkeämpää löytää ne liiketoiminnan alueet ja arvoketjun osat joissa meillä on mahdollisuudet parhaaseen mahdolliseen arvon luontiin. Keskiöön nouseekin asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja asiakkaalle arvon tuottaminen.

Globaalissa hintakilpailussa arvon muodostuminen tuntuu yhä enenevässä määrin liittyvän kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja siten onkin olemassa vaara, että Suomi jää b2b – liiketoiminnan maana jakamaan laihempia siivuja arvonlisästä. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja palveluliiketoimintaan liittyvä aineettomiin tekijöihin liittyvä osaaminen onkin niitä alueita joista tarvitsemme lisää tietoa ja ymmärrystä.

Palveluliiketoiminnan muutosten lisäksi uusi Yrityskatsaus tarkastelee myös Born Global –yritysten suorituskykyä. Pohjoismainen vertailu on ensimmäinen laatuaan. Työ-  ja elinkeinoministeriön ekonomisti Samuli Rikama on tarkastellut Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittaman hankkeen tuloksia. Tarkastelussa on ollut mukana 360 000 yritystä, jotka ovat aloittaneet toimintansa Pohjoismaissa vuosien 2008 – 2011 aikana.

Mielenkiintoisia huomioita on mm. Born Global –yritysten kyky luoda nopeasti uusia työpaikkoja sekä korkea kyky innovoida ja tuotteistaa. Toisaalta yrityksillä on selvästi haasteita pysyä mukana globaalissa liiketoiminnassa. Melko nopeasti yrityksille selviää, onko vientiin edellytyksiä, Suomalaisista yrityksistä jopa yli kolmannessa jää kolmen vuoden sisällä kotimarkkinoille. Tässäkin joukossa näyttää pohjoismaisilla veljillämme olevan parempi osumatarkkuus asiakkaan tarpeita tunnistettaessa.

Petra Tarjanne, Neuvotteleva virkamies

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.